BES'te
Otomatik Katılım
Başladı!

Eğitimde İyi
İhtimallerin Sigortası

Çocuğunuzun Eğitimi İçin Birbirinden Faydalı Avantajlar!

Önceki Sonraki
HABERLER / DUYURULAR
17.9.2018
AvivaSA'dan Anne Babaların Eğitim Gündemi Araştırması
DEVAMI
17.9.2018
AvivaSA'dan Anne Babaların Eğitim Gündemi Araştırması
DEVAMI
17.9.2018
AvivaSA'ya, uluslararası İK ödülü
DEVAMI
SOSYAL MEDYADA BIZ
SA

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de “Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı alamama veya eksik alma hâlleri ortaya çıkabilecek ve hakkınızda Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir. hükmü yer almaktadır.

Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat