BES'te
Otomatik Katılım
Başladı!

Eğitimde İyi
İhtimallerin Sigortası

Çocuğunuzun Eğitimi İçin Birbirinden Faydalı Avantajlar!

BES
Fon Büyüklüğünde
Lider AvivaSA!

İyi İhtimallerin
Sigortası

Hem güvenceniz olsun,
hem primleriniz geri dönsün!

Önceki Sonraki
HABERLER / DUYURULAR
7.8.2017
AvivaSA'nın Liderliği Devam Ediyor
DEVAMI
7.8.2017
AvivaSA'nın Liderliği Devam Ediyor
DEVAMI
31.7.2017
AvivaSA, İlk Yeni Nesil Ofisini İzmir'de Açtı
DEVAMI
SOSYAL MEDYADA BIZ
SA

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.

Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat