BES'TE
DEVLET KATKISI
SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Devlet katkısı avantajıyla birlikte hayalinizdeki emeklilik için yatırım yapmaya hemen başlayabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi'yle ilgili detaylı bilgi almak için formu doldurun, size ulaşalım!

Devlet katkısı nedir?

Devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yapacağı destek ödemesidir.

Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen, vergi mükellefi olsun olmasın 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar devlet katkısından faydalanabilirler.

Eşim ve çocuklarım adına katkı payı ödüyorum. Eşim ve çocuklarım da devlet katkısı alabilir mi?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir. Bu durumda eşiniz ve çocuklarınız da devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilirler.

Devlet katkısından faydalanmak için ne yapmalıyım?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Katkı, devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik sistemi hesaplarına direkt yatırılmaktadır. Devlet katkısı ödemesi ödenen katkı payları üzerinden otomatik olarak hesaplanmakta olup katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.

Birikimlerinizle ilgili son durumu, Bireysel İnternet Şubemizden , 444 11 11 numaralı Müşteri Memnuniyet Merkezimiz'den ya da Takasbank'ın internet sitesinin ana sayfasında yer alan "Bireysel Emeklilik" bağlantısında dilediğin zaman inceleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Devlet katkısı oranı ne kadar?

2013 yılından itibaren ödediğiniz katkı payı tutarının %25'i oranında devlet katkısından yararlanacaksınız. Devlet katkısı sayesinde daha çok katkı payı ödeyerek daha çok kazanabilirsiniz. Örneğin siz 200 TL ödediğinizde devlet 50 TL katkı payı ödemesi yapacaktır.

Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için devlet katkısı tutarının üst limiti 2018 yılı için 6.088,50 TL** olarak belirlendi.

Siz de BES sözleşmeniz için 2018 yılı boyunca toplam 24.354 TL katkı payı öderseniz, 6.088,50 TL'lik devlet katkısı tutarının tamamı bireysel emeklilik hesabınıza aktarılabilecek. Ödediğiniz tüm katkı payları ve aldığınız devlet katkısı emeklilik yatırım fonları ile değerlendirilerek hayal ettiğiniz emeklilik için daha fazla birikim yapabileceksiniz.

Örnek Hesaplama 1 Örnek Hesaplama 2 Örnek Hesaplama 3 Örnek Hesaplama 4
Aylık Katkı Payı 200 TL 500 TL 1.000 TL 2.029,5 TL
Yıllık Toplam Katkı Payı 2.400 TL 6.000 TL 12.000 TL 24.354 TL
Aylık Devlet Katkısı 50 TL 125 TL 250 TL 507,38 TL
Yıllık Toplam Devlet Katkısı** 600 TL 1.500 TL 3.000 TL 6.088,5 TL
Yıllık Toplam Birikim** 3.000 TL 7.500 TL 15.000 TL 30.442,5 TL

*Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kapsamlı değişiklikler ve doğrudan devlet katkısı sistemi getiren "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmıştır. Kanun, başta devlet katkısı uygulaması olmak üzere mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi'ne önemli değişiklikler getirmiştir.

**Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir katılımcının sahip olduğu tüm bireysel emeklilik sözleşmeler için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemeyecek olup Otomatik Katılım Sözleşmeleri bu sınıra dâhil değildir. Devlet katkısına hak kazanma koşulları 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanuna göre belirlenir. Devlet Katkısının katılımcıların hesaplarına aktarılmasında, katkı payı ödemelerinin (varsa kredi kartı blokaj süresi sonrasında) AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. hesaplarına geçme tarihi baz alınmaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.

Devlet katkısının sınırları nelerdir?

Sahip olduğunuz tüm Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Bu durumda devlet katkısı, sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı Bireysel Emeklilik sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır.

Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir katılımcının sahip olduğu tüm bireysel emeklilik sözleşmeler için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemeyecek olup Otomatik Katılım Sözleşmeleri bu sınıra dâhil değildir. Devlet katkısına hak kazanma koşulları 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanuna göre belirlenir. Devlet Katkısının katılımcıların hesaplarına aktarılmasında, katkı payı ödemelerinin (varsa kredi kartı blokaj süresi sonrasında) AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. hesaplarına geçme tarihi baz alınmaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.

Devlet katkısı hangi hesapta, nasıl değerlendirilecek?

Devlet katkısı, Takasbank nezdinde katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabında saklanacak olup Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

Devlet katkısının hak ediş süreleri nedir?

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekmektedir.

1 Ocak 2013 itibarıyla devlet katkısının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanacaktır. 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla;

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.
Devlet katkısı sistemde bulunanlara farklı avantajlar sağlamış mıdır?

Devlet katkısı sisteminin yürürlüğü olan 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme dahil olan ve 1 Ocak 2016 tarihi itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek bir avantaj tesis edilmiştir.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla sistemde bulunduğunuz toplam süreye bir defaya mahsus olmak üzere;

  • Sistemde 3 yıldan fazla ancak 6 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 1 yıl,
  • Sistemde 6 yıldan fazla ancak 10 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 2 yıl,
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.
Devlet katkısının istisnaları var mıdır?

Kanunda devlet katkısından yararlanmak için bir istisna öngörülmüştür.

Buna göre 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla BES'te iken 29 Haziran 2012 ile 29 Haziran 2014 tarihleri arasında emeklilik sözleşmenizi birikimlerininizi alarak sonlandırırsanız, 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısından faydalanamazsınız.

Devlet katkısı hangi sözleşmelere uygulanacaktır?

Emeklilik sözleşmeleri bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi kendi içinde; işveren grup sözleşmeleri veya gruba bağlı bireysel sözleşmeler olarak düzenlenir.

Devlet katkısından bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcılar faydalanabilecektir.

İşveren Grup Emeklilik sözleşmesi kurumlar vergisi avantajından faydalanır.

Devlet katkısının yanı sıra bireysel emeklilik sistemindeki vergi avantajından da faydalanabilir miyim?

Hayır, Devlet Katkısı uygulaması ile ödenen katkı payının vergi matrahından indirilmesi uygulaması yerine devlet katkısı uygulaması gelmiştir. İşveren Grup Emeklilik sözleşmesinde Devlet Katkısı uygulanmaz, İşveren Grup Emeklilik sözleşmesinde kurumlar vergisi avantajından faydalanır.

"Bireysel Emeklilik sisteminden" emeklilik hakkını elde ettikten sonra da emeklilik birikimlerimi almadan sözleşmeme devam etmek istiyorum. Devlet katkısından yararlanabilir miyim?

Emeklilik hakkını elde edip emeklilik sözleşmenize devam etmeniz halinde, katkı payı ödemeye devam ederken devlet katkısı da hak etmeye devam edebilirsiniz. Emeklilik hak edişinin ardından sistemden ayrıldığınızda, devlet katkısı hesabınızda bulunan birikimlerin tamamına da hak kazanmış olursunuz.

Devlet Katkısı ve Bireysel Emeklilik Sistemi'yle ilgili detaylı bilgi almak için formu doldurun, size ulaşalım!

Önceki Sonraki
bes logo
SA
Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat