Easy Life Insurance

Easy Life Insurance

By virtue of the AvivaSA Easy Life Insurance which is specific for the clients of Akbank, you may choose the easy option for a safe future and you may act as of today accordingly.

Why Should You Prefer the AvivaSA Easy Life Insurance?

Taking certain precautions against the risks of life can be easier than you consider. By virtue of the AvivaSA Easy Life Insurance which is specific for the clients of Akbank, you can choose the coverage amount package preferred by you, you can determine your premium amount accordingly; and you may assure the future of your loved ones. Furthermore, the world of advantages shall be given as a gift to the owners of the AvivaSA Easy Life Insurance in the S.O.S healthcare institutions.


Who can benefit?
All Akbank clients between the age of 18 and 60

Policy Period
1 year. Policies can be renewed every year until the age of 55.    

Premium Amount
The premium amount varies according to the preferred package.    

Which coverages are comprised?

The AvivaSA Easy Life Insurance provides death coverage in three different packages:

1st Package: 20,000 TL
2nd Package: 40,000 TL
3rd Package: 60,000 TL

Is any tax advantage available?

Yes. Provided that 15% of your monthly gross wage and the annual gross minimum wage is not exceeded, you can benefit from the tax advantage.

In order to receive more detailed information regarding the tax advantage, you can examine our web page named the Life Insurance Tax Advantage.

Bi’Dolu Advantages

By virtue of the Good Probabilities Insurance, you can reward yourself and your loved ones with hundreds of products and experiences we choose for you in the privileged store Bi’Dolu, which is exclusive for AvivaSA customers. In AvivaSA Bi’Dolu, do not miss the opportunity to have various experience packages such as travel, events and activities as well as products from many categories such as electronics, white goods, cosmetics, sports, accessories and home textiles belonging to the most distinguished brands safely and quickly at advantageous prices.

Where and how can I purchase the Easy Life Insurance?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat