Avivasa Emeklilik Ve Hayat

Avivasa Emeklilik Ve Hayat

One of Turkey's leading private pension and life insurance companies, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. was established on 31 October 2007. AvivaSA, the joint investment company of Sabancı Holding, Turkey's local strength, and of Aviva plc, the British insurance giant, serves in the sector of private pension and life insurances.

Shareholding Structure

AvivaSA is owned by Aviva plc at 40.00 percent, Sabancı Holding at 40.00 percent, and other shareholders.

Paid Capital

TL 180,000,000

Distribution Channels

  • Direct Sales:This is the distribution channel that aims to reach non-bank participants at different socio-economic levels through AvivaSA's skilled Financial Advisors.
  • Sales from the Bank: This is the distribution channel where branch customer representatives under Bank assurance offer private pension and life insurance products together with other bank products to bank customers.
  • Agents: The agents who act on behalf of AvivaSA and reach their own customer portfolios are one of the most important distribution channels of AvivaSA.
  • Corporate Projects: Corporate participations, which hold an important place in the Private Pension System, are conducted through AvivaSA's corporate projects team.
  • Telemarketing and other channels: AvivaSA is one of the leading companies in its sector that offer private pension and life insurance over the telephone and the Internet.

Portfolio Management

Portfolio management, of great importance in private pension, is conducted through portfolio management companies. AvivaSA funds are managed by Ak Asset Management, a Sabancı Group company, one of the leading companies in the portfolio management business

Fund Size of AvivaSA's Private Pension System

You may examine or compare the fund sizes of AvivaSA and other private pension companies at www.egm.org.tr

Premium

You may examine or compare the premium production figures of AvivaSA and other companies with life insurance production at www.tsb.org.tr

Communication/Contact Details

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / Istanbul
Tel: 0216 633 33 33
Fax: 0216 634 38 88

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat