International Cooperation

International Cooperation

AvivaSA was the first pension company in Turkey to sign the Global Compact (the United Nations Global Principles Convention), the most important worldwide document on Corporate Social Responsibility (January 2006).

Convention, signed also by Aviva plc and Sabancı Holding, lists the commitments of companies to society on 10 basic principles:

Human Rights

Principle 1: The business community must support and respect the declared human rights.

Principle 2: The business community must not be an accomplice in human rights violations.

Working Standards

Principle 3: The business world must support the employees freedom of unionization and collective bargaining.

Principle 4: Forced and compulsory labour must be ended.

Principle 5: All forms of child labour must be ended.

Principle 6: Discrimination in recruitment and job placement must be ended.

The Environment

Principle 7: The business community must support cautious approaches to environmental problems.

Principle 8: The business community must give support to all activities and organizations that will raise environmental awareness.

Principle 9: The business world must promote the development and spread of environment-friendly technologies.

Fighting Corruption

Principle 10: The business community must fight all types of corruption, including bribery and extortion.

AvivaSA has made a commitment to comply with these principles to Turkey and the world.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat