Life Insurances Tax Advantages

Life Insurances Tax Advantages

Tax Advantage for the Corporation

%5'iLife insurance premiums paid in the name of employees, which are considered wages, are tax-deductible for up to 5 % of the wages received in the month of payment and up to the annual amount of the gross minimum wages in a given year.

Tax Advantage for the Employee

Wage earners may deduct the life insurance premiums they pay in their own name and/or in the name of their spouses from the Income Tax base for up to 5 % of their monthly gross wages and up to the annual amount of the gross minimum wages in a given year.

If you as an employer pay both private pension contributions and life and/or health insurance premiums in the name of your employees, you may benefit from a tax deduction for up to:

*10 % of the monthly gross wages of your employee for private pension; and
*5 % of his/her gross wages for life and health insurance, provided that such deduction in total does not exceed 10 % of the monthly gross wages of the employee and does not exceed the annual amount of the gross minimum wages in a given year.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat