What Is Group Life Insurance?

What Is Group Life Insurance?

Group Life Insurance is an advantageous life insurance that secures the employees of your company and their family members against possible risks during their employment and that aims to protect their living standards.

Public Transport Accidental Death Benefit

This is a benefit payable to the beneficiaries named in the policy in the event that the insured person loses his/her life as the result of any accident in a public transport vehicle during the insurance period.

Dangerous Diseases Benefit

This is a benefit paid to the insured person when the risk occurs during the insurance period, in the framework of the amount of cover stated on the policy, the special conditions of policy, the General Conditions of Life Insurance and the General Conditions of Individual Accident Insurance. The cover becomes effective 90 days after the initial date of the policy.

*To receive information about our group life insurance products where we can offer your corporation special advantages, you may reach us through the address kurumsalprojeler@avivasa.com.tr

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat