Continuing Education Insurance

Continuing Education Insurance

Avoid the disruption in the education of your child in adverse conditions and let your insurance pay his/her education expenses.

Why Would You Prefer the AvivaSA Continuing Education Insurance?

What would happen if the support provided by us to our children in order for them to receive education in the best schools during their education life remain incapable one day?

The Continuing Education Insurance ensures that your child continues his/her education by covering all education expense of him/her against contingencies which will affect your financial condition in an adverse manner.


Who can benefit?
Mothers, fathers or other persons who undertake the education expenses of the child and who are between the age of 18 and 70
*The sum of the age of the insured and the insurance period shall not exceed 80 when only the death coverage is chosen and this sum shall not exceed 65 when the death coverage and the additional disability coverage is chosen collectively.

Policy Period
In accordance with the education period of your child, minimum 2 years and maximum 20 years    

Which coverages are comprised?

  • Death Coverage
  • Additional Coverage With Regard to Total, Partial or Permanent Disability In Consequence of an Accident

* The insured persons between the age of 20 and 63 may also benefit from disability coverages in consequence of an accident or disease.

How is the coverage amount determined?

You can determine your coverage amount according to your requirements provided that the minimum coverage amount shall be 50,000 TL. The determined coverage amount decreases within years.


Currency
The currency of the AvivaSA Continuing Education Insurance is Turkish Lira.    

Premium Amount
The premium amount is determined according to the age, gender, period of the chosen coverage amount and the payment method.    

Is any tax advantage available?

Yes. Provided that 15% of your monthly gross wage and the annual gross minimum wage is not exceeded, you can benefit from the tax advantage.

In order to receive more detailed information regarding the tax advantage, you can examine our web page named the Life Insurance Tax Advantage.

Bi’Dolu Advantages

By virtue of the Good Probabilities Insurance, you can reward yourself and your loved ones with hundreds of products and experiences we choose for you in the privileged store Bi’Dolu, which is exclusive for AvivaSA customers. In AvivaSA Bi’Dolu, do not miss the opportunity to have various experience packages such as travel, events and activities as well as products from many categories such as electronics, white goods, cosmetics, sports, accessories and home textiles belonging to the most distinguished brands safely and quickly at advantageous prices.

Where and how can I purchase the Continuing Education Insurance?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat