Life Support Insurance

Life Support Insurance

Life Support Insurance from AvivaSA – so that your life can go on without a hitch come what may!

Why Life Support Insurance?

Life is full of risks. Unpleasant surprises may pop up when we least expect them. With the AvivaSA Life Support Insurance, you can safeguard yourself against risks and carry on enjoying life.

Who is eligible?

All Akbank customers from 18 to 50 years of age.

What is the term of the insurance?

The term of the policy is one year with automatic renewal.

What are the benefits?

Base Benefits:
Death Benefit
Critical Illness Benefit (cancer, organ transplant, kidney failure, blindness and multiple sclerosis)

Extended Benefits:
Death Benefit
Critical Illness Benefit (heart attack, cancer, organ transplant, kidney failure, blindness and multiple sclerosis)

How are the benefit amounts determined?

The benefits are offered in three packages:

  • Package 1: Death Benefit TL 3,000 and Critical Illness Benefit TL 30,000
  • Package 2: Death Benefit TL 5,000 and Critical Illness Benefit TL 50,000
  • Package 3: Death Benefit TL 10,000 and Critical Illness Benefit TL 100,000

How much is the premium?

The amount of premium depends on the amount and chosen benefits the insured wants.

Supplementary Benefit

A gift package comprising four different services for our customers that have their risks covered by the Life Support Insurance!

Customers purchasing this product will benefit free of charge from the dental, health, eye/ear and drugstore savings plans offered by Benefit Global.

Benefit Dental Savings Plan:

All dental services to be provided by the clinics and dentists in the Benefit Service Network will be charged at the base prices of the Turkish Dental Association for the current year.

In addition to the guaranteed base prices of the Turkish Dental Association, the services listed below will be provided free of charge once a year.


SERVICE
1 Dental examination
2 Tartar removal (lower and upper jaws)
3 Dental X-ray (periapical)
4 Local anesthesia

Benefit Health Savings Plan:

Discounts will be provided at the rate of, 10% to 40% for all services to be received from the clinics and hospitals;
10% to 40% for all services to be received from the imaging and testing centers
in the Benefit Service Network. There will be no restrictions to plan usage.

Benefit Eye/Ear Savings Plan:

Discounts from 5% to 40% will be offered for all services to be received from the physicians, clinics and hospitals in the Benefit Service Network. There will be no restrictions to plan usage.

Benefit Drugstore Savings Plan:

Discounts as listed below will be offered at the drugstores in the Benefit Service Network. There will be no restrictions to plan usage.

PRODUCT DISCOUNT RATES
Drugs %2,5 to %10
Dermocosmetics %10 to %15
Optics %20 to %40

Information and Appointments:

You can call the Benefit Global AvivaSA customer line at 0212 328 31 13 in order to receive information on all savings plans offered by Benefit Global and to arrange for an appointment.

http://www.benefitglobal.com/kampanyalar.html

How do I get insured?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat