Long-Term Life Insurance

Long-Term Life Insurance

AvivaSA secures against unwanted events.

Why Long-Term Life Insurance?

Life is beautiful. We enjoy and will enjoy what it has to offer. Still, life has its unpleasant surprises…

To provide long-term security for those you care for more than anything, to protect yourself and your beloved ones against risks, you may take out Long-Term Life Insurance, leave worries behind and live your life fully.

Who may benefit?

Everyone aged 18 to 70 may benefit from Long-Term Life Insurance. The insured persons between 20 and 60 years of age may also benefit from accidental or disease-related disability cover if they wish.

The sum of the age and the insurance term of the insured may not exceed 80 where only the death benefit is selected or 65 where the death benefit and the additional disability benefit are selected.

What are the features of Long-Term Life Insurance?

  • Insurance Term: Long-Term Life Insurance has a policy term of 5 years as a minimum or 10 or 20 years.
  • Covered Benefits: Death Benefit and Accidental or Disease-Related Complete and Permanent Disability Benefit.
  • Amounts of Benefit: You may determine the amount of benefit as you wish according to your needs. In addition, you may select one of the constant or decreasing benefits for each year and index it to the TL, USD or EURO.
  • Amount of Premium: The insurance premium is determined according to age, gender, types of payment and the monthly salary amount. Minimum premium amount is 25 EUR / 30 USD / 35 TL

How do I get insured?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat