The Bright Side Of Life Insurance

The Bright Side Of Life Insurance

By virtue of the The Bright Side of Life Insurance, you will receive back the entire amount of the premiums paid by you if the risk does not occur during your insurance period.

Why should you prefer the The Bright Side of Life Insurance?

If there are insurances for bad probabilities in life, there is one for The Bright Side of Life as well! While you are living your life with assurance by virtue of the The Bright Side of Life Insurance, you will be able to receive back in USD the entire amount of the premiums paid by you if the risk has not occurred when your insurance period expires. Thus, you will be able to assure the future of yourself and your loved ones by means of the premium received back you. For instance, you may use this refund amount in order to make investment and contribution with respect to the education of your child. Furthermore, by virtue of the The Bright Side of Life Insurance, you can also benefit from the additional benefit of the Child Package during your policy period. In the case where the risk occurs in your policy period, the indemnity which will be paid may provide support for your family.


Who can benefit?
Everyone between the age of 18 and 58 

Policy Period
Minimum 12 years and maximum 20 years  

Which coverages are comprised?

Death coverage, life coverage* or the accidental death coverage.

* In the life coverage, if the premium payment and validity conditions are satisfied, the total premium amount which is paid during the insurance period shall be fully refunded to the insured in the case where an indemnity payment is not made within the scope of the death coverage in the policy period and the policy is not terminated or withdrawal from the policy is not executed.

Currency
Currency of the AvivaSA The Bright Side of Life Insurance is the US Dollars (USD).    

Premium Amount
The premium shall be determined in accordance with your requirements in the manner that this amount will be at least 50 USD.  

Which additional benefits are available within the scope of the Child Package?

Is any tax advantage available?

Yes. The entire amount of the premiums paid by you can be used with regard to the tax reduction provided that this amount shall not exceed 15% of the monthly gross wage and the total amount of the gross minimum wage.

In order to receive detailed information regarding the tax advantage, you can examine our web page named the Life Insurance Tax Advantage.

Bi’Dolu Advantages

By virtue of the The Bright Side of Life Insurance, you can reward yourself and your loved ones with hundreds of products and experiences we choose for you in the privileged store Bi’Dolu, which is exclusive for AvivaSA customers. In AvivaSA Bi’Dolu, do not miss the opportunity to have various experience packages such as travel, events and activities as well as products from many categories such as electronics, white goods, cosmetics, sports, accessories and home textiles belonging to the most distinguished brands safely and quickly at advantageous prices.

How can I purchase the The Bright Side of Life Insurance?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat