VIP Life Insurance

VIP Life Insurance

Your life is important for us!

Why VIP Life Insurance?

Unpleasant surprises occur at the most unexpected moments. Insure yourself against unpleasant surprises with AvivaSA VIP Life Insurance and carry on enjoying life without a hitch.

Who is eligible?

All Akbank customers from 18 to 60 years of age.

What is the term of the insurance?

The term of the policy is one year with automatic renewal.

What are the benefits?

Death Benefit
Critical Illness Benefit (cancer, heart attack, cardiac valve surgery, aorta surgery, coronary artery bypass graft surgery, organ transplant, kidney failure, coma, stroke, blindness, serious burns, multiple sclerosis, total and permanent disability as a result of accident or illness)

How are the benefits determined?

Depending on the customer's choice, Death Benefit is TL 100,000 as a minimum; / Critical Illness Benefit is Death Benefit /2

How much is the premium?

The amount of premium depends on the age and gender of the insured and the amount of benefit the insured wants.

How do I get insured?

You can visit an Akbank branch to apply.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat