Your Custom-Made Life Insurance

Your Custom-Made Life Insurance

Life holds different surprises for everyone. Then why have the same insurance for unexpected occurrences each of which is different from the next?

Why Your Custom-made Life Insurance?

Life holds different surprises for everyone. Then why have the same insurance for unexpected occurrences each of which is different from the next?
Your life and your family members' are covered with AvivaSA's brand new product, Your Custom-made Life Insurance, in the event something unforeseen happens. Besides, you can pick your benefits at will. The benefits chosen in Your Custom-made Life Insurance provide cover to both our customers and their loved ones.

What are the benefits?

  • Death benefit
  • Critical illness benefit
  • Accidental Death Benefit
  • Accidental Disability (total and partial)
  • Accidental Medical Reimbursement
  • Accidental Death Benefit in transportation
  • The death benefit and the critical illness benefit are compulsory. The remaining benefits are optional

You can include more optional benefits of your choice in your policy during renewals and you can change the amount of your benefits.

How are the amounts of the benefits determined?

The minimum amount of the death benefit is TL 40,000. You can set the amount according to your needs.
The dangerous diseases benefit can be set to one half of the death benefit.
The death benefit as a result of accident and total and partial permanent disability benefit as a result of accident are equal to the death benefit.
The accident Medical Reimbursement benefit is 1/20th of the death benefit as a result of accident as a maximum and 1/40th as a minimum.

How much is the premium?

The amount of premium is calculated depending on the age when insurance began, the gender of the insured, the benefits selected, and the amounts of the benefits.

Who can benefit?

Everyone between the ages of 18 and 55 can benefit from the cover provided by Your Custom-made Life Insurance.

What is the term of the insurance?

The term of Your Custom-made Life Insurance is one year with automatic renewability until the age of 65.

How do I get insured?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat