What Is Life Insurance?

What Is Life Insurance?

Life is beautiful.. But there can be days when we face those mishaps we do not even think about. Even if you cannot avoid misfortunes, there is a way to minimise the impact: Life insurance!

Why life insurance?

  • You have a financial asset you can leave to your beloved ones in the event of death;
  • If you have children at school, you provide financial support for them to continue their education;
  • In the event of any disability, you continue your life from where you left;
  • You pay low premiums to cover your high treatment expenses following an accident included within the scope of your policy;
  • and In the event that you contact a disease, your expenses will be covered.

In addition, the premiums you pay under life insurance are deductible from the income tax basis for up to a certain amount in accordance with the current tax laws.

What kinds of adversity am I secured against?

Life insurances include primarily "death benefit", which is the main benefit. In the event that the insured person suffers an unwanted circumstance and loses his/her life, the benefits specified in the insurance policy will be paid to the pre-determined beneficiaries or his/her legal heirs, thereby preventing possible financial difficulties. You secure your quality of life through benefits such as Accidental Death, Accidental Disability, Accidental Treatment Expenses and Dangerous Diseases apart from death benefit by paying additional premiums.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat