Personal Accident Insurance

Personal Accident Insurance

Personal Accident Insurance sold through our agencies and Direct Sales channels enables you to benefit from accidental death, disability and medical treatment expenses coverage.

Why Personal Accident Insurance?

Although we never want it to happen, we may face unpleasant surprises when least expected. With Personal Accident Insurance, you can insure accidental death, disability and medical treatment expense risks and continue your life without worrying about your future.

Who can benefit?

Anyone at the age of 18-70 can take Personal Accident Insurance.

What is the period of insurance?

Policy period is 1 year. Renewed automatically.

What are the types of coverage?

Accidental Death
Accidental Disability
Medical Treatment Expenses

Package Accidental Death Accidental Disability Medical Treatment Expenses
1st Package 75.000 TL 75.000 TL 3.750 TL
2nd Package 100.000 TL 100.000 TL 5.000 TL
What is the premium amount?

The premium amount is specified according to the package our insured has opted for.

Supplemental Benefit

Our customers, who insured themselves and their beloved ones under Personal Accident Insurance, can have the free supplemental Health Plan benefit with details described below! Alongside these supplemental benefits covering all of our insured, our insured who takes the 2nd Package shall Be entitled to the supplemental Check-up benefit as well.

Health Supplemental Benefit may be used by the 1st and the 2nd package owners of product

 • Dental Plan: Dental examination, scaling (lower and upper jaw), single tooth region x-ray and local anesthesia at contracted clinics and dentist practices shall be provided once a year free of charge. Furthermore, all dental services shall be provided at the base fee the tariff of Turkish Dental Association for the current year.
 • Health Plan: Discount at a rate of 5%-40% shall be provided for the services provided at approximately 600 contracted clinics and hospitals.
 • Eye-Ear Plan: Discount at a rate of 5%-40% shall be granted for the services provided at approximately 500 points comprising contracted physicians, clinics and hospitals.
 • Pharmacy Plan: Discount at a rate of 2%-20% for the medicines and cosmetics at approximately 1,000 contracted pharmacies and 25% to 45% at 80 optical centers.

Health Supplemental Benefit may be used by the 2nd package owners of product

 • Medical Assessment: Assessment of the results by a physician
 • Single-Sided Chest X-Ray: Screening test of the lungs, hearth and adjacent organs.
 • ECG: Detection and monitoring of coronary diseases and hearth rhythm disorders
 • Complete Blood Count (18 Parameters): Examination and monitoring of blood diseases and diseases of the other tissue and organs
 • Full Urine Test: Examination of kidney, bladder and urinary tract diseases
 • Sedimentation: Non-specific diagnosis test of particularly infections and rheumatic diseases
 • Fasting Blood Glucose: Diabetes Diagnosis Test
 • Total cholesterol: Risk Assessment test of coronary diseases

For information regarding any plan and for appointment you can call AvivaSA Advantageous Health Services Line on 0 212 978 14 65.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat