Auto-Enrolment Plans
arrows-acc

Auto-Enrolment Plans

Auto-Accumulative Pension Plan
• Fund assets are invested in investment instruments such as debt instruments, deposits, stocks. Interest income can be obtained from the depending upon the investment strategy*.
• You can change your fund distributions 6 times per year.
• Within the scope of the Auto-Enrollment, no entrance fee shall be collected from the employees while entering the system and no deferred entrance fee or fee payment shall be collected from the in the case where they exit from the system. During the period you are available in the system, no deductions shall be made from the savings existent in your pension account except for the Fund Management Fee (FMF).
• Within the context of the Automatically Accumulative Pension Plan, your contribution amount constitutes the amount which corresponds to 3% of the income that constitutes the basis for the premium. If you wish, you may make payments higher than this amount. If your desire to increase your pension contribution amount as an employee, it will be necessary for you to notify your employer.
• The additional contribution at the amount of 25% shall be made with respect to the contribution amounts paid by you.
• If you prefer to stay in the system at the end of the 2-month withdrawal period, you will be entitled to the additional state contribution amount of 1,000 TL.
You can find the answers with respect to the matters which are wondered by you regarding the Auto-Enrollment application on our Frequently Asked Questions page.
Auto-Accumulative Pension Plan
DISPLAY THE INTRODUCTORY GUIDE
Interest-Free Auto-Accumulative Pension Plan
If you are within the scope of Auto-Enrollment, you can also make savings for a comfortable retirement period as from today through the option of Interest-Free Auto-Accumulative Pension Plan which comprise the interest-free funds.
• The fund assets are invested in investment instruments which are in compliance with Islamic rules. It is based on profit/loss participation in interest-free form.
• You can change your fund distributions 6 times per year.
• Within the scope of the Auto-Enrollment, no entrance fee shall be collected from the employees while entering the system and no deferred entrance fee or fee payment shall be collected from the in the case where they exit from the system. During the period you are available in the system, no deductions shall be made from the savings existent in your pension account except for the Fund Management Fee (FMF).
• Within the context of the Automatically Accumulative Pension Plan, your contribution amount constitutes the amount which corresponds to 3% of the income that constitutes the basis for the premium. If you wish, you may make payments higher than this amount. If your desire to increase your pension contribution amount as an employee, it will be necessary for you to notify your employer.
• The additional contribution at the amount of 25% shall be made with respect to the contribution amounts paid by you.
• If you prefer to stay in the system at the end of the 2-month withdrawal period, you will be entitled to the additional state contribution amount of 1,000 TL.
You can find the answers with respect to the matters which are wondered by you regarding the Auto-Enrollment application within the context of the Private Pension System on our Frequently Asked Questions page.
Interest-Free Auto-Accumulative Pension Plan
DISPLAY THE INTRODUCTORY GUIDE
* It has no predetermined and undertaken yield.
SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat