What Is Auto-Enrolment?
arrows-acc

What Is Auto-Enrolment?

Enjoy AvivaSA's expertise and assurance in auto-enrolment!

Auto-enrolment is the automatic inclusion in the Private Pension System of individuals under 45 years of age that are or will be employed in the public or private sector. An additional 13 million people are expected to join the system to create a savings pool worth TL90bn in ten years once auto-enrolment is launched on 1 January 2017.

Intended to boost the number of participants in the system, expand the notion of savings across the masses and enable it to get a foothold at the grassroots level, auto-enrolment is in place in many countries including the USA, the UK, New Zealand and Italy. When rolled out in Turkey, auto-enrolment will afford individuals a supplementary source of income during their retirement, remedy the savings gap, and make a significant contribution to preventing volatility by providing a long-term resource for the nation's economy.

We at AvivaSA are confident that auto-enrolment will prove an essential tool in pushing saving rates higher and rendering the growth of the Private Pension System sustainable.

You can find answers to your queries about auto-enrolment on our Frequently Asked Questions page.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat