Biriktiren Gelecek Planı

Biriktiren Gelecek Planı

Start saving with the Biriktiren Gelecek Planı as of today for a relaxed retirement! Step into the new era in the Private Pension System with the Biriktiren Gelecek Planı and take advantage of the 25-percent state contribution along with special fund diversity!

Why the Biriktiren Gelecek Planı?

The broad portfolio of funds in the Biriktiren Gelecek Planı will allow you to evaluate your savings as you please. If you wish to benefit from fund diversity in investing for your future, the Biriktiren Gelecek Planı is just for you!

What kind of advantages do I have in the Biriktiren Gelecek Planı?

  • For every TL 100 you deposit in your account under the Biriktiren Gelecek Planı, the state will contribute an additional TL 25, which means the more your contribution, the more you stand to gain.
  • You may determine your contribution as you wish, subject to a minimum contribution.
  • You have the freedom to update your contribution at any time and any rate you wish.
  • You may change fund distributions 6 times a year.
  • You may easily shift to another PPS product. Under Biriktiren Gelecek Planı, you have the right to make a change of plan 4 times a year.

What are the features of the Biriktiren Gelecek Planı?

Minimum Contribution: The minimum monthly contribution which we recommend you payregularly is TL 251.
Payment period and payment methods: You can pay your contributions every month, every three months, every six months, or every year depending upon your preference. You can give instructions to your bank branch for regular payments or pay on your credit card.

Entrance fee: : In the Biriktiren Gelecek Planı, your entrance fee will be totally deffered. The deffered part will be calculated on basis of how long the plan has been in the system. The deferred entrance fee will be collected in only the first 5 years if the early withdrawal occurs. The total amount of deductions can be made in the first 5 years of the contract as 8,5% of monthly gross minimum wage for each year. When early withdrawal occurs, administrative fees that have been charged are removed from this amount. The remaining amount will be charged as deferred entrance fee.

Allocation fee:The deduction for administrative expenses will be taken over the accumulation of your contract during the first 5 years. It is determined as 8,5% of monthly gross minimum wage for each year. The total amount will be charged in the first year. In the range of the second and fifth years, these amounts will be charged on monthly basis.

Premium Holiday: In the event of a suspension of the pension contract, an additional deduction for administrative expenses may be collected for the duration of the suspension up to the maximum limit determined by the Under secretariat of the Treasury out of the principal amount accumulated. The said deduction is set at TL 2 for each full month, but this amount is not taken in this plan. Should the suspension last longer than one year, the fixed costs associated with the private pension account paid by our company to the Pension Monitoring Center will be deducted from the principal amount accumulated.

The Biriktiren Gelecek Planı is the private pension plan number 158 of AvivaSA Pension and Life.

How do I get insured?

444 11 11 for detailed information. Biriktiren Gelecek Planı is also available in Odeabank branches. A beatiful retirement awaits you!

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat