Emekliliğe Yatırım Planı

Emekliliğe Yatırım Planı

Come to Akbank branches and choose the Emekliliğe Yatırım Planı Plan for a more relaxed retirement!

Why the Emekliliğe Yatırım Planı?

You can start saving up for your future right now with Emekliliğe Yatırım Plan developed jointly by AvivaSA and Akbank that's available at Akbank branches. With its easily understandable structure, Emekliliğe Yatırım Plan is the right choice for planning your retirement without any hassle!

What kind of advantages do I have in the Emekliliğe Yatırım Planı?

  • For every TL 100 you deposit in your account under the Emekliliğe Yatırım Plan, the state will contribute an additional TL 25, which means the more your contribution, the more you stand to gain.
  • You may determine your contribution as you wish, subject to a minimum contribution.
  • You have the freedom to update your contribution at any time and any rate you wish.
  • You may change fund distributions 6 times a year.
  • You may easily shift to another PPS product. Under Emekliliğe Yatırım Plan, you have the right to make a change of plan 4 times a year.

What are the features of the Emekliliğe Yatırım Planı?

Minimum Contribution: The minimum monthly contribution which we recommend you payregularly is TL 220.

Payment period and payment methods: You can pay your contributions every month, every three months, every six months, or every year depending upon your preference. You can give instructions to your bank branch for regular payments or pay on your credit card.

Entrance fee:: In the Emekliliğe Yatırım Planı, your entrance fee will be totally deferred. The deffered part will be calculated on basis of how long the plan has been in the system. The deferred entrance fee will be collected in only the first 5 years if the early withdrawal occurs. The total amount of deductions can be made in the first 5 years of the contract as 8,5% of monthly gross minimum wage for each year. When early withdrawal occurs, administrative fees that have been charged are removed from this amount. The remaining amount will be charged as deferred entrance fee.

Allocation fee:The deduction for administrative expenses will be taken over the accumulation of your contract during the first 5 years. It is determined as 8,5% of monthly gross minimum wage for each year. The total amount will be charged in the first year. In the range of the second and fifth years, these amounts will be charged on monthly basis.

Premium Holiday: In the event of a suspension of the pension contract, an additional deduction for administrative expenses may be collected for the duration of the suspension up to the maximum limit determined by the Under secretariat of the Treasury out of the principal amount accumulated. The said deduction is set at TL 2 for each full month, but this amount is not taken in this plan. Should the suspension last longer than one year, the fixed costs associated with the private pension account paid by our company to the Pension Monitoring Center will be deducted from the principal amount accumulated.

Emekliliğe Yatırım Planı is the private pension plan number 157 of AvivaSA Pension and Life.

How do I get insured?

The Emekliliğe Yatırım Planı's available in all branches of Akbank. A beautiful retirement awaits you!

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat