Happy Savings Plan

Happy Savings Plan

You can commence to make savings for a comfortable retirement with the monthly minimum contribution of 278 TL.

You are able to commence to make savings for a comfortable retirement from today by means of the Happy Savings Plan which can be purchased by you from the Abank branches. Take a step in the new period within the Private Pension System by means of the Happy Savings Plan and benefit from the advantage of special fund diversity along with the state contribution at the rate of 25%.

Why Should You Prefer the Happy Savings Plan?

By virtue of the large fund diversity of the Happy Savings Plan, you can invest your savings pursuant to your expectations. If you wish to benefit from the fund diversity while making investments for your future, the Happy Savings Plan is just for you!

Which advantages do I have within the scope of the Happy Savings Plan?

  • Within the scope of the Happy Savings Plan, the additional contribution amount of 25 TL for each 100 TL-amount which is deposited by you to your account shall be paid by the state. By virtue of the state contribution with regard to the private pension, you can earn more by paying higher contribution amounts.
  • In the manner which the relevant amount shall not be below the minimum contribution amount, you can determine your contribution amount according to your preference.
  • You will be free to change your contribution amount at any time in accordance with the rate desired by you.
  • You can change your fund distributions 6 times per year.
  • You can easily switch to another PPS plan. Within the context of the Happy Savings Plan, you will be entitled to execute 4 plan changes per year.

What are the features of the Happy Savings Plan?

Minimum Contribution Amount:  The monthly minimum contribution amount is 278 TL.

Payment Period and Payment Instruments:  You can make your contribution amount payments on a monthly basis, once per 3 months, once per 6 months or an annual basis according to your preference. For the execution of a regular payment, you may give the automatic payment order from the bank branches or you may execute the relevant payments by means of your credit card.

Entrance Fee: In the Happy Savings Plan, entire amount of your entrance fee is deferred. The deferred entrance fee shall be collected in the case where you exit from your contract within the initial 5 years and it shall be calculated in accordance with your contract term. The total amount of deduction which may be made within the initial 5 years of the contract shall constitute 8.5% of the annual monthly Gross Minimum Wage for each year. Subsequent to the exit, the collected administrative expenses fee shall be deducted from this amount and the remaining amount shall be collected as the Deferred Entrance Fee.

Administrative Expenses Fee:  It shall be collected for the first 5 years in terms of the savings of your contract. It shall be collected at the rate of 8.5% of the Minimum Gross Wage for each year. While the entire amount with respect to the first year is collected, in the period between the second and fifth years, the administrative expenses fee shall be collected on a monthly basis.

Suspension Deduction:  In the case where the pension contract is suspended, the additional administrative expenses fee deduction shall not be executed in terms of the principal amount of the relevant saving up to the maximum limit which is determined by the Undersecretariat of Treasury shall not be collected within the scope of this plan. The mentioned deduction amount is 2 TL for each full month subject to suspension and this amount shall not be collected within the scope of your plan. In the case where the suspension period lasts for a period longer than one year, the fixed expenses which have been paid to the Pension Monitoring Center by us with regard to the private pension account shall be deducted from the principal amount of the savings.

The Happy Savings Plan constitutes the private pension plan numbered 158 of AvivaSA Emeklilik ve Hayat.

How do I get insured?

The Mutlu Birikimler Planı is available in all branches of Abank. A beautiful retirement awaits you!

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat