Pension Income Plan

Pension Income Plan

Pension Income Plan has characteristics differing from all the other Private Pension Plans we offer.

What is Pension Income Plan?

Pension Income Plan has characteristics differing from all the other Private Pension Plans we offer. With the savings you will make in our Individual Pension Plans, you may transfer your benefits to AvivaSA Pension Income Plan by making a plan change when you are entitled to retire from our

Individual Pension Plan

In this way, you can continue to benefit from the tax free earnings offered by the system, whilst you can use your savings under "Scheduled Reimbursement" option according to your needs and whenever you need.

Scheduled Reimbursement

This option offered to you by Pension Income Plan, enables you to plan your savings with either a "Fixed Term" or a "Fixed Amount" alternative.

If you want, you can have fixed reimbursement amounts or choose an increase index according to CPI, PPI or saving returns.

Reimbursement can be made monthly, 3-monthly, 6-monthly or annually and you can have interim payments any time you want or leave the system by taking out the entire of your remaining saving.

*Pension Income Plan is the private pension plan nr. 113 of AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat