Prestigious Pension Investment Plan

Prestigious Pension Investment Plan

You can commence this plan with the initial contribution amount of 30,000 TL and do not pay the entrance fee.

You can visit us in the Akbank branches and commence your pension plan with the initial contribution amount and accordingly you will be the winner person by virtue of an advantageous plan.

Why Should You Prefer the Prestigious Pension Investment Plan?

Everyone who takes a step towards the Private Pension System upon paying the contribution amount and who desires to reach the savings amount targeted by him/her can possess the Prestigious Pension Investment Plan which constitutes an advantageous plan. The persons who wish to enjoy the comfort to the full in the pension period! The Prestigious Pension Investment Plan is just for you!

Which advantages do I have within the scope of the Prestigious Pension Investment Plan?

  • Within the scope of the Prestigious Pension Investment Plan, the additional contribution amount of 25 TL for each 100 TL-amount which is deposited by you to your account shall be paid by the state. By virtue of thee state contribution, you can earn more by paying higher amount of contribution. (With respect to all contracts owned by you, the total annual state contribution amount cannot exceed 25% of the annual gross minimum wage.)
  • In the manner which the relevant amount shall not be below the minimum contribution amount, you can determine your contribution amount according to your preference.
  • You can change your fund distributions 6 times per year.
  • You can easily switch to another private pension plan. Within the context of the Prestigious Pension Investment Plan, you will be entitled to execute 4 plan changes per year.
  • You can easily switch to another private pension plan. Within the context of the Prestigious Pension Investment Plan, you will be entitled to execute 4 plan changes per year.

What are the features of the Prestigious Pension Investment Plan?

Minimum Contribution Amount:  The monthly minimum contribution amount is 328 TL.

Initial Contribution Amount:  In order to benefit from the advantages of the Prestigious Pension Investment Plan, you will be required to pay the initial contribution amount of 30,000 TL.

Payment Period and Payment Instruments:  You can make your contribution amount payments on a monthly basis, once per three months, once per six months or an annual basis according to your preference. For the execution of a regular payment, you may give the automatic payment order from the bank branches or you may execute the relevant payments by means of your credit card.

Entrance Fee: Within the scope of the Prestigious Pension Investment Plan, entire amount of your entrance fee has been deferred. The deferred entrance fee shall be collected in the case where you exit from your contract within the initial 5 years and it shall be calculated in accordance with your contract term. The total amount of deduction which may be made within the initial 5 years of the contract shall constitute 8.5% of the annual monthly Gross Minimum Wage for each year. Subsequent to the exit, the collected administrative expenses fee shall be deducted from this amount and the remaining amount shall be collected as the Deferred Entrance Fee.

Administrative Expenses Fee: No administrative expenses fee shall be deducted from the contribution amounts which are paid by you within the context of the Prestigious Pension Investment Plan.

Suspension Deduction: In the case where the pension contract is suspended, the additional administrative expenses fee deduction shall not be executed in terms of the principal amount of the relevant saving up to the maximum limit which is determined by the Undersecretariat of Treasury shall not be collected within the scope of this plan. The mentioned deduction amount is 2 TL for each full month subject to suspension and this amount shall not be collected within the scope of your plan. In the case where the suspension period lasts for a period longer than one year, the fixed expenses which have been paid to the Pension Monitoring Center by us with regard to the private pension account shall be deducted from the principal amount of the savings.

The Prestigious Pension Investment Plan constitutes the private pension plan numbered 159 of AvivaSA Emeklilik ve Hayat.

How do I get insured?

The Prestijli Emekliliğe Yatırım Planı is available in all branches of Akbank. A beautiful retirement awaits you!

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat