Credit Life Maximum Protection Insurance

Credit Life Maximum Protection Insurance

Your credit is under protection against unemployment...

Why Credit Life Maximum Protection Insurance?

We all work to secure our lives and to lead a good life. But we may face unpleasant surprises and experience periods when we are unable to work.

Fortunately, there is an unemployment insurance for such situations: Credit Life Maximum Protection Insurance, protects the quality of life of Akbank customers who have taken a need or housing loan from Akbank and ensures that you are safe even when you are unemployed.

Who is eligible?

All participants who have taken a need or housing loan from Akbank are eligible for Credit Life Maximum Protection Insurance.

What is the insurance term?

The policy term is 1 year.

What are the benefits?

Death Benefit Accidental Permanent Disability Additional Benefit Involuntary Unemployment, Accidental or Disease-Related Temporary Disability and Daily Hospital Benefits

How are the amounts of benefit determined?

They are determined according to the amount of the loan you will use.

What is the amount of premium?

The amount of premium is calculated according to your age at the time of starting insurance, your gender and the amounts of benefit you select.

How do I get insured?

You can take out Credit Life Maximum Life Insurance right now by calling the Akbank call center at 444 25 25.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat