Life Insurance That Protects The PPS

Life Insurance That Protects The PPS

If you say I can lose my job but never my PPS...

Why Life Insurance That Protects the PPS?

You have your retirement dreams and invest a certain amount of your regular monthly income in the PPS to make these dreams real. But what if you have to pause the life as you know it?

This is where Life Insurance That Protects the PPS comes in and pays your PPS contribution for you until you find a job with which you can have a regular income again, and in this way you do not have to postpone your retirement dreams.

Who is eligible?

If you have a PPS contract, you are eligible for Life Insurance That Protects the PPS.

What is the insurance term?

The policy term is 1 year. It is automatically renewed. There is no premium guarantee.

What are the benefits?

Death Benefit Involuntary Unemployment, Accidental or Disease-Related Temporary Disability and Daily Hospital Benefits.

How are the amounts of benefit determined?

Death Benefit may be determined in the fixed amount of TL 15,000 or Unemployment Benefit in a maximum amount of TL 750 for up to the contribution under the PPS contract.

What is the amount of premium?

The amount of premium is calculated according to your age at the time of starting insurance, your gender and the amounts of benefit you select.

How do I get insured?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat