GEL + KAL + KAZAN

GEL + KAL + KAZAN

BES'te avantajlarla dolu yeni bir dönem başlıyor! Kesintileri daha az bir BES dünyası seni bekliyor. Sistemde daha fazla kal, daha fazla kar et!

Bireysel Emeklilik Sisteminin Faydaları;


Sistemde kaldıkça kar edersin.
%25 Devlet katkısından faydalanırsın.
Sadece siz değil aileniz de BES'in avantajlarından faydalanabilir.
Şeffaf ve güvenli bir sistemdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni BES yönetmeliği, şirketler ve katılımcılar açısından hangi değişiklikleri getiriyor?

Öncelikle yeni yönetmelik, Türkiye'deki yurt içi tasarrufların artmasını sağlamaya yönelik bir dizi düzenlemeyi içermektedir. Özellikle BES katılımcıları açısından sistemde kaldıkça avantajlı bir yatırım / tasarruf aracına dönüşmüştür. Bu düzenlemelerle katılımcıların sistemde kaldıkça daha çok kazanım sağlamaları amaçlanmıştır.

Yeni yönetmelikle birlikte bu süreçten en çok kim kazançlı çıktı?

Yeni yönetmelik en çok, mevcut ve potansiyel bireysel emeklilik katılımcılarının faydasına yönelik olacaktır.

BES'te katılımcılara yönelik hangi kesintiler, hangi oranlarda uygulanıyordu?

Mevcut durumda bireysel emeklilik sözleşmelerinin farklı kesinti kalemleri bulunmaktadır. Bu kesintilerden en bilinenleri giriş aidatı ve yönetim gider kesintisidir.

Mevcut durumda giriş aidatı, sisteme girilen yıldaki asgari ücretin %10'u olacak şekilde peşin, kalan kısmı ise yıllara göre değişken oranlarda alınmaktadır. (0-3 yıl: %75, 3-6 yıl: %50, 6-10 yıl: %25, 10 yıl ve üzeri: %0 oranında) Yönetim gideri kesintisi ise katılımcının ödediği katkı payının %2'si oranında uygulanmaktadır.

Bu kesintilerin yanı sıra sistemde fon gruplarına göre değişkenlik gösteren Fon Toplam Gider Kesintisi ve 3 ay üst üste ödememe durumunda her ay için 2 TL alınan ara verme kesintisi bulunmaktadır. Ayrıca sistemde bulunmasına karşın AvivaSA'nın uygulamadığı, Takasbank ve EGM'ye ödenen sabit kesinti uygulaması da bulunmaktadır.

Yeni yönetmelikle birlikte, katılımcılara yönelik uygulanan hangi kesintiler, hangi oranlara çekildi?

1 Ocak 2016 itibariyle yürülüğe girecek olan yeni yönetmelik kapsamındaki değişiklikler hem mevcut hem de yeni satılacak sözleşmeleri kapsayacaktır.

  • Sözleşmelerin sadece ilk 5 yılında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınabilecektirBu tutar her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'una karşılık gelen tutardır.( ilgili takvim yılının ilk altı ayındaki aylık brüt asgari ücret )
  • Fon toplam gider kesintisi ise ilk 5 yıl yapılacak kesinti kapsamına girmemektedir. Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca fon toplam gider kesintisi alınmaktadır.
  • Sözleşmelerin 6. Yılı itibariyle kesinti kontrolleri yapılmaya başlanacaktır. Bunlardan biri sözleşme sonlanması durumunda yapılacak olan devlet katkısı ile ilişkilendirilen kontroldur. (Sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanana kadar yapılacak kesinti toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamındaki Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmelikte belirtilen oranları kullanarak hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Bu oranlar, 6. yılındaki bir sözleşme için %60, 7. yılındaki bir sözleşme için %70, 8. yılındaki bir sözleşme için %80, 9. yılındaki bir sözleşme için %90 ve 10. yıl ve sonrası için %100 olacaktır.Bu kontrolün yapılmasında 01.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.)
  • Ayrıca, sözleşmelerin 6. yılı itibariyle Fon Toplam Gider Kesintilerine ilişkin iadeler gerçekleştirilecektir. (Detay Bilgi: Fon Toplam Gider Kesintisinde 6. Yıl için iade oranı %2,5 olup 7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanacaktır. İade oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1'inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.
  • İade, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak yapılır. İade, 01.01.2021 tarihinden sonra sözleşmenin sonlandırılması durumunda (başka bir şirkete aktarım veya sistemden çıkış) ve her halükarda anılan tarihi müteakip her sözleşme yılı sonunda yapılacak olup, bu kapsamda, söz konusu tarihten önce yapılmış olan fon toplam gider kesintileri iade edilmeyecektir.)
Fon Toplam Gider Kesinti İadesi için Örnek:

Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1'inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz. Örneğin, 100.000 TL birikim tutarı bulunan bir sözleşmede %1,8'lik kesinti oranı ile 1.800 TL kesinti yapılmış ve %25 iade oranı ile 450 TL bir iade tutarı hesaplanmış ise, 100.000 TL'nin %1,1'i olan 1.100 TL ile 1.350 TL karşılaştırılır ve 1.350 TL'nin bu tutarın üzerinde olması sebebiyle 450 TL iade gerçekleştirilir. Diğer taraftan, aynı örnekte %1,2'lik kesinti oranı ile 1.200 TL kesinti yapılmış ve %25 iade oranı ile 300 TL bir iade tutarı hesaplanmış ise, 100.000 TL'nin %1,1'i olan 1.100 TL ile 900 TL'nin karşılaştırılması sonucu, yalnızca 100 TL'lik bir iade gerçekleştirilir ve böylece birikim üzerinden yapılan kesinti oranı %1,1'e çekilmiş olur.)

Bu yönde bir değişiklik yapılmasına neden ihtiyaç duyuldu?

Bu düzenlemeler, katılımcıların sistemde kalma sürelerinin artması ve böylece tasarruf yapmaya daha çok teşvik etmek amacı ile yapılmıştır.

Kesintilerimi nereden görebilirim?

Sözleşmenize ait bilgileri istediğiniz zaman avivasa.com.tr internet şubesindeki online işlemler menüsünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, posta ve eposta aracılığı ile gönderilen Hesap Bildirim Cetvel'lerinde de kesinti bilgileri yer almaktadır.

Aktarım yaptığım şirket benden ekstra kesinti yapacak mı?

İlk 5 yıl içinde yapılan aktarımlarda mevzuatın uygun gördüğü koşullara göre maksimumum yıllık kesinti tutarını geçmeden kesinti yapılabilir. Sözleşmenin 5. Yılından sonra yapılan aktarımlarda ise kesinti yapılamaz. (FİG hariç)

5 yıl öncesi ve sonrası çıkışlarda neler değişir?

Sistemde uzun süre kaldıkça daha karlı olcaksınız. İlk 5 yılı içerisinde sözleşmenizden ayrılmanız durumunda planınızda tanımlı kesintiler yapılacaktır. Ancak sözleşemenin 5. Yılından sonra çıkmanız durumunda hem FTGK iadelerine başlanacak hem de DK ilgili kesinti kontrolleri yapılacaktır. Bu kontrollere göre iadelere hak kazanabileceğiniz için karlı duruma geçeceksiniz.

Devlet katkısı haketme süreçlerinde değişiklik var mıdır?

Devlet katkısı haketme süreçlerinde değişiklik yoktur.

1 Ocak 2013 itibariyle;

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar, devlet katkısı ve getirlerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl sisremde kalanlar, %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar, %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahik devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.
Bana düzensiz ödeme bilgilendirmesi ulaştı. Bu ne anlama gelmektedir?

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "28 Ağustos2015 tarihli Genelge (2015/33)" gereğince, katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Sözleşme çıkışınızda DK ile ilgili yapılan kontroller, sözleşmenizin düzensiz ödeme statüsünde olması durumunda yapılmayacaktır.

Fon performansım ile ilgili bir etkisi olacak mı?

Fon performansını etkileyecek bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak fon toplamınızdan kestiğimiz gider kesintılerınde iadeler gerçekleştirilecektir. (6. Yıl itibarı ile)

Bes yönetmeliği ile katılımcılar sistemde kaldıkça daha avantajlı olacak.

Yönetmelik ve Genelgeler

Önceki Sonraki
bes logo
SA
Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat