Grup Hayat Sigortası Nedir?
arrows-acc

Grup Hayat Sigortası Nedir?

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Vefat Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehdarlarla ödenen bir teminattır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde kazanılan bir teminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır. Yine bir hastalık sonucu meydana gelebilecek tam ve daimi maluliyeti halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde tazminat ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dahilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde toplu taşıma araçlarında herhangi bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde poliçede belirtilen lehdarlara ödenen bir teminattır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içerisinde riziko gerçekleştiğinde, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, poliçe özel şartları, Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır. Teminatın başlaması poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sonradır.

Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Grup Hayat Sigortası kapsamındaki tedavi masrafları talebi için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.
Maluliyet halinde grup hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.
Vefat halinde grup hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.
Ciddi Sağlık Riskleri ve Tehlikeli Hastalıklar teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

* Kurumunuza özel avantajlar sunabileceğimiz grup hayat sigortası ürünlerimiz hakkında bilgi almak için kurumsalprojeler@avivasa.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat