Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri

Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri

AvivaSA, her yılın sonunda bir önceki yılın değerlendirmesini yaptığı ve bir sonraki yılın planlamasını paylaştığı detaylı KSS raporunu, 2001 yılından bu yana hazırlayarak yurtiçi ve yurtdışı ilgili platformlarda paylaşmaktadır.

AvivaSA KSS Raporu

Bir önceki yılın hedeflerinin gerçekleşme durumunu inceleyen ve bir sonraki yıl için planların yer aldığı KSS Raporu, 7 ana bölümden oluşmaktadır:

 • İş Etiği
 • Toplum
 • Çevre
 • Çalışanlarımız
 • Müşterilerimiz
 • Tedarikçilerimiz
 • Dış İlişkiler

AvivaSA Çevre Raporu

AvivaSA, KSS Raporu'ndan bağımsız olarak 3 ve 6 aylık periyotlarda çevreye etkisini ölçümleyen ayrı bir rapor daha hazırlamaktadır. Aviva plc.'ye iletilen bu rapor 3 ana bölümden oluşmaktadır:

Enerji ve su harcamaları

 • Doğalgaz
 • Elektrik
 • Su

Yolculuk ve ulaşım harcamaları

 • Yakıt kullanımı ve yakıt kullanımı nedeniyle oluşan karbondioksit oranı
 • Seyahat kaynaklı enerji sarfiyatı

Atıklar

 • Kağıt atık (kağıt, karton, karton bardak)
 • Organik atık (yemek artığı)
 • IT atıkları (kartuş vb.)
 • Diğer (cam, floresan, pil)

AvivaSA Global Compact Raporu

Global Compact üyesi olan tüm şirketler, Global Compact ilkeleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirdikleri aktiviteleri anlattıkları "COP: Communication On Progress" adlı bir gelişim raporu sunmak zorundadırlar. AvivaSA da bu raporu her yılın sonunda Birleşmiş Milletler'e iletmektedir.

SOSYAL MEDYADA BİZ
Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat
Yukarı