KSS Stratejimiz

KSS Stratejimiz

KSS stratejimiz, şirket stratejimiz ile bağlantılı olup faaliyetlerimizin, çalışanlarımızı, katılımcılarımızı, hissedarlarımızı ve yatırımcılarımızı etkilediği bilinciyle tüm paydaşlarımız ile uyumlu, dürüst ve şeffaf bir işbirliği içinde çalışmayı prensip edinerek ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefler.

Stratejimizi belirlerken değerlendirdiğimiz kriterler:

  • Öncelikli ilgi alanlarımız ile ilintili olması,
  • AvivaSA'nın amaç ve marka değerleriyle uyumlu olması,
  • Global olarak uyarlanabilir olması,
  • Net olması,
  • Yatırım yapılacak alan ve paydaşlar nezdinde fark edilebilir ve ayrıştırıcı olması,
  • Uzun dönemli hedefleri gerçekleştirebilmek için ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurulabilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası iletişim fırsatı içermesi,
  • AvivaSA çalışanlarının da projelere "gönüllü" olarak katılımını mümkün kılması,
  • Etkisi ve sonucunun ölçülebilir olması olarak belirlenmiştir.
SOSYAL MEDYADA BİZ

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat