Global Compact

Global Compact

Kurumsal Sosyal Sorumluluk'un dünya çapındaki en önemli belgesi olan Global Compact'ı (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Türkiye'de imzalayan ilk emeklilik şirketi AvivaSA olmuştur (Ocak 2006). Aviva plc. ve Sabancı Holding'in de imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi, 10 temel ilke üzerinden şirketlerin topluma verdikleri taahhütleri sıralamaktadır:

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası, çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

AvivaSA, Türkiye'ye ve dünyaya, bu ilkelere uyacağını taahhüt etmiştir.

SOSYAL MEDYADA BİZ
Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat
Yukarı