HAYAT SİGORTALARI
EĞİTİMDE İYİ İHTİMALLERİN SİGORTASI

EĞİTİMDE İYİ İHTİMALLERİN SİGORTASI

Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası ile çocuğunuza kesintisiz eğitim imkanı sunarken, eğitim koçluğu, sağlık ve indirimli yurt dışı eğitimi gibi ek faydalardan da yararlanarak güzel yarınlara adım atmalarını sağlayabilirsiniz.

Neden Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası?

Dileriz ki her zaman iyi ihtimaller gerçekleşsin ve çocuğunuzun ihtiyacı olduğu sürece hep yanında olun. Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası ile sigorta süresi boyunca ödediğiniz toplam prim tutarı, poliçe süresi sonunda risk gerçekleşmemiş ise tarafınıza geri ödenir. Böylelikle ödediğiniz primleri geri alarak çocuğunuzun eğitimine ek yatırım ve katkı sağlayabilirsiniz.

Riskin gerçekleşmesi durumunda ise, sigorta kapsamındaki tazminatınız ile çocuğunuz eğitimine devam edebilir.

Kapsanan Teminatlar Nedir?

Vefat teminatı, yaşam teminatı* ve dilerseniz kaza sonucu vefat teminatını seçebilirsiniz.

*Yaşam teminatı; sigorta süresi sonunda, poliçe süresi içinde vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamışsa ve poliçe feshedilmemiş veya cayılmamış ise prim ödeme ve geçerlilik şartlarının sağlanması halinde, sigorta süresi boyunca ödenmiş olan toplam prim tutarı kesinti yapılmaksızın sigortalıya ödenir.

Poliçe süresi ne kadardır?

Sigortanızın poliçe süresi olarak, en az 12 yıl en fazla 20 yıl olmak üzere, herhangi bir yıl seçebilirsiniz.

Para Birimi Nedir?

Sigorta para birimi USD olup teminat ve prim tutarları USD olarak hesaplanır.

Prim tutarı ne kadardır?

Sigorta prim tutarınızı, en az 50 USD olmak üzere, beklenti ve ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz.

Vergi Avantajından Nasıl Yararlanılır?

Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası için ödediğiniz primlerin tamamını** vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.
**Yasal limit aylık brüt ücretin %15'i ve yıllık asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Beyanname veren mükellefler için beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık asgari ücret toplamını aşamaz.

Çocuk Paketi

*Belirtilen geri ödeme ve prim iadesi, "yaşam teminatı tazminatı tazminat ödemesi

**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. sağladığı "İndirim ve Avantajlar"ın kapsamını değiştirme veya tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir. "İndirim ve Avantaj"lar kapsamının değiştirilmesi veya tümüyle sonlandırılması durumunda, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin belirleyeceği iletişim kanalı ile müşterilere bilgilendirme yapılacaktır.

***Çocuk Sağlığı Danışmalığı hizmeti kapsamında ilaç önerilmez, reçete düzenlenmez, varsa mevcut ilaç veya reçeteler ile ilgili yorum yapılmaz. Verilen danışmanlık hizmeti muayene, teşhis ve tedavi mahiyetinde olmamakta, yalnızca fikir edinilmesi ve müşteriyi doğru yönlendirme amaçlı bilgilendirme hizmeti şeklindedir. Danışmanlık hizmeti tıbbi konsültasyon yerine geçmez. Tıbbi aciliyet durumunda danışma hizmeti acil durumla ilgili öğütlerin verilmesinden ve acil tıbbi servislere doğru yönlendirmeden ibaret olacaktır.

Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası'na nereden ve nasıl sahip olabilirim?

SA

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat