İşsizlik Sigortası Nedir?

İşsizlik Sigortası Nedir?

Bugünkü ekonomik düzenimiz içerisinde, düzenli gelirleri tehdit eden unsurlar, ne yazık ki her zaman bireysel değişim ve tercihler olmamaktadır.

Peki ya her şey yolunda gitmezse?

Günümüzün piyasa şartlarında bizi en çok tedirgin eden, şüphesiz ki işimizi kaybetme riskidir. İş hayatına yeni başlayan bir çalışandan, üst düzey yöneticilere kadar herkesin aklının bir köşesinde yer alan ama bu konuda çok da fazla yapabileceği bir şey olmayan bir risktir bu...

Halbuki, herhangi bir nedenle işinizi kaybetmeniz ve düzenli gelirinizi elde edemeyecek olmanız durumunda, sizi koruyan bir sigorta var: "İşsizlik Sigortası"

İşsizlik Teminatı'ndan nasıl faydalanabilirim?
SOSYAL MEDYADA BİZ

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat