İyi İhtimallerin Sigortası İletişim Formu

İyi İhtimallerin Sigortası İletişim Formu

Hem Güvenceniz Olsun Hem de Primleriniz Geri Dönsün...

İyi İhtimallerin Sigortası ile poliçenizin süresi dolduğunda risk gerçekleşmemiş ise, ödediğiniz primlerin tamamını* USD üzerinden geri alırsınız. Sigorta süreniz dolmadan, risk gerçekleşirse de ailenizin geleceğini güvence altına almış olursunuz. Üstelik, ödediğiniz primlerin tamamını belirtilen oranda gelir vergisi matrahınızdan da düşebilirsiniz**. Tüm bu avantajlara ek olarak, çocuğunuzun eğitimi ve gelişimi için ücretsiz ve indirimli hizmetleri içeren Çocuk Paketi'ne de ücretsiz sahip olabilirsiniz!

Detaylı bilgi ve teklif almak için lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın.

AvivaSA ürün ve hizmetleri hakkında her türlü elektronik iletisim kanalından (e-posta, telefon, sms.. vb) tanıtım, bilgilendirme, kampanya, bülten ve duyuruları almayı kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.


Kodu Yenile


Teşekkürler. Sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Başarılı Form gönderilirken hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Başarılı Girdiğiniz güvenlik kodu yanlış. Lütfen güvenlik kodunu tekrar giriniz.

* Prim ödemesi, fiili ödeme tarihindeki T.C Merkez Bankası efektif alış kuru karşılığı hesaplanarak Türk Lirası şeklinde ödenecektir.Belirtilen geri ödeme ve prim iadesi, "yaşam teminatı tazminat ödemesi"dir.

** Hayat Sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat