KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, kişisel verilerin paylaşılması halinde, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, Kanun'da açıklanan şekilde, Kanun'un izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel veriler, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat kapsamında hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerini sunmak ve bunlarda kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması:

Yukarıda belirtilen amaçlar ile gerekli raporlamalar ve iç politikalarına uyum sağlamak amacı saklı kalmak suretiyle, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından ilgili kişisel veriler; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere 5864 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilere; ana hissedarlarına, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerine, ayrıca tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlar ve yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişilere de aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

Söz konusu kişisel veriler, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi gibi bilumum dijital kanallar, Acenteler ve Acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar (ATM, KIOSK, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Kanun kapsamında 07.10.2016 tarihi itibari ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Topladığımız Kişisel Veriler

Bu web sitesinde, sitedeki gezintinize dair bilgileri derleyen ve esas amacı web sitesi deneyiminizi daha faydalı hale getirmek olan çerez adı verilen küçük metin dosyalarını kullanmaktayız.
Çerezler;

www.avivasa.com.tr sitesini ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin Google Adwords reklamları gösterilir. Bu reklamlar, Google arama sonuçlarında çıkan reklam alanlarında olabileceği gibi Google ağına üye başka web sitelerinde de yayınlanabilir. Örneğin, www.avivasa.com.tr'deki bir ürünümüzü inceleyip siteden ayrıldıktan sonra farklı web sitelerinde bu ürüne veya AvivaSA markasına, ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Google'ın konuya ilişkin gizlilik politikasına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/technologies/ads/. Ayrıca https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr adresinden bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Önceki Sonraki
SOSYAL MEDYADA BİZ
bes logo
SA
Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat