Shareholder Structure

Shareholder Structure


TL %
AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 72.000.006,72 40,00%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 72.000.006,72 40,00%
Diğer 35.999.986,56 20,00%
TOPLAM 180.000.000,00 100,00%

Sabancı Group companies currently operate in 18 countries and market their products in regions across Europe, the Middle East, Asia, North Africa, North and South America. Having generated significant value and know-how in Turkey, Sabancı Holding has experienced remarkable growth in its core businesses. The Holding's reputation, brand image and strong joint ventures helped further extend its operations into the global market. Sabancı Holding is the parent company of Sabancı Group, Turkey's leading industrial and financial conglomerate. Sabancı Group companies are market leaders in their respective sectors that include financial services, energy, cement, retail and industrials. Listed on the Borsa Istanbul (BIST), Sabancı Holding has controlling interest in 10 companies that are also listed on the BIST.

Aviva PLC has been in the insurance business for over three hundred years and currently provides insurance services to more than 31 million customers in 17 different countries. Its main activities are life insurance, pensions and savings, general insurance and asset management.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat