SIKÇA SORULAN SORULAR

Uygulama kapsamında AvivaSA Bireysel Emeklilik Planları hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, size ulaşalım!

Bireysel Müşteri Kurumsal MüşteriOtomatik katılım sistemi ile hedeflenen nedir?

01 Ocak 2017 itibariyle hayata geçecek Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım uygulaması, çalışanlara sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmeyi ve ülkemizdeki tasarruf olgusunu artırmayı hedeflemektedir. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısını arttırmaya, tasarruf olgusunun tüm kitleleri kapsamasına ve tabana yayılmasına yönelik olan bu sistem, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok ülkede uygulanmaktadır.

Otomatik katılım sistemine kimler dahil olacaktır?
 • TC vatandaşı veya mavi kart sahibi
 • 45 yaşını doldurmamış (01.01.1972 ve sonrasında doğanlar)
 • Kamu sektörü çalışanları (4c) (çalışan sayısından bağımsız olarak tamamı dahil edilecektir)
 • Özel sektör çalışanları* (4a) (Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirlenecek işyerinde bulunan çalışan sayısı göz önüne alınarak dahil edilecektir)

*Kapsama alınacak işyerleri (çalışan sayısı ve yıl bazında çalışan sayısına göre kademeli geçiş) Bakanlar Kurulu Kararı'nca belirlenecektir.

Çalışanlar otomatik katılım sistemine nasıl dahil olacaklar?

Otomatik katılım sistemine dahil olan her işveren, çalışanları adına, Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür.

İşveren, çalışanların sisteme dahil olması için, kanun kapsamındaki gerekli tüm bilgileri derleyerek emeklilik şirketine bildirecek ve aylık bu datayı emeklilik şirketine iletecektir. İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3'ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, maaş ödemesini takip eden ilk iş günü emeklilik şirketine aktaracaktır.

Çalışanlar otomatik katılım sisteminden çıkabilirler mi?

Çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payı ödemesinin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden iş günü, otomatik katılım kapsamında emeklilik planına dâhil olduğu kendisine bildirilir. Çalışan bu bildirim tarihini müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu durumda, o güne kadar çalışanın ödediği katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri çalışana iade edilecektir. Çalışanın cayma süresi bittikten sonra sistemden çıkmak istemesi halinde, bireysel emeklilik sistemindeki çıkış kuralları geçerli olacaktır.

Çalışandan kesilecek katkı payı ne kadar olacak?

Çalışan katkı payı, prime esas kazancın minimum %3'üne karşılık gelen tutardır. Çalışan bu tutardan daha yüksek tutarda ödeme yapmak isterse işverenine bilgi vermelidir.

Çalışanlar ek katkı payı ödemesi yapabilirler mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında ek katkı payı ya da toplu ödeme yapılamaz.

Çalışanlara devlet tarafından verilecek ek katkılar nelerdir?
 • Çalışanın ödediği katkı payının %25'i oranında devlet katkısı (2016 yılı için azami devlet katkısı 4,941TL'dir)
 • 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı
 • Emeklilik döneminde birikimini yıllık gelir sigortası olarak almayı tercih eden çalışanlara ise birikiminin %5'i kadar ek devlet katkısı
Otomatik katılım kapsamı dışında BES sözleşmesi olan bir katılımcı için uygulanan devlet katkısı limiti bu sözleşmeler için de geçerli olacak mıdır? Yoksa otomatik katılım için devlet katkısı üst sınırı ayrıca mı belirlenmektedir?

Otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkısı üst sınırı BES sözleşmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır. Örneğin, 2016 yılı için otomatik katılım kapsamı dışındaki sözleşmesi için azami 4,941 TL devlet katkısı hesaplanırken, otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi için ayrıca azami 4,941 TL devlet katkısı hesap edilir.

Otomatik katılım kapsamında sunulacak devlet katkılarına hak ediş süresi bulunmakta mıdır?

%25 oranındaki devlet katkısı teşviki ile 1.000 TL'lik ilave devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır. (BES sistemindeki süre ve oranlarla aynıdır.)

Sistemde tamamlanan yıl sayısı Devlet katkısı hak ediş oranı
3 yıla kadar %0
3 yıldan 6 yıla kadar %15
6 yıldan 10 yıla kadar %35
10 yıl ve daha fazlası %60
Emeklilik, vefat, maluliyet %100
Otomatik katılım sözleşmelerinde uygulanacak kesintiler ne kadardır?

Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan sisteme girerken giriş aidatı, sistemden ayrılma durumunda ise herhangi bir ertelenmiş aidat ya da ücret ödemesi alınamaz. Sistemde bulunduğu sürece çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz.

Çalışanlar, otomatik katılım sistemine giriş esnasında herhangi bir fon tercihinde bulunmazsa katkı payları hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Sistemin devamındaki fon yapısı nasıl olacaktır?

Çalışanlar tarafından faizli veya faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumunda, işverenin emeklilik şirketine daha önceden çalışanları adına bildirdiği fon tercihi geçerli olacaktır. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık cayma süresi boyunca faizli/faizsiz geçiş fonlarında değerlendirilir. Akabinde ise birikimler faizli/faizsiz standart fonlara yönlendirilir. Standart fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla risk profili anketi sunulur. Katkı payları ve birikim katılımcı tercihi doğrultusunda sunulan farklı risk profilindeki fonlar/fon grupları aracılığı ile yatırıma yönlendirilir.

Çalışanın fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

Çalışanlar istedikleri emeklilik şirketini seçebilirler mi?

Hayır, işverenler çalışanları adına Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapacaktır.

Çalışan, birden fazla işverenle çalışması durumunda her bir işveren altında otomatik katılım sistemine dahil olacak mıdır?

Çalışanın, otomatik katılım kapsamında yer alan her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Çalışan işten ayrılırsa bildirimleri kime yapacaktır?

Çalışan işten ayrılması durumunda, tüm işlemlerini doğrudan emeklilik şirketi ile gerçekleştirecektir.

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı varsa nasıl bir yöntem izlenecektir?

Çalışan, işyeri değişince yeni işyerinin anlaşmalı olduğu emeklilik şirketindeki plana, birikim transferi ya da plan değişikliği ile geçiş yapar.

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı yoksa mevcut emeklilik planına devam edebilir mi?

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işvereninde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise, mevcut emeklilik planına kendisi devam edebilir. Bu durumda otomatik katılım sözleşmesinin olduğu emeklilik şirketine ödemeleri kendisi yapar (kredi kartı, banka hesabı vs kanalıyla).

Otomatik katılım dışında, bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mıdır?

Evet, otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edebilir mi?

Hayır, otomatik katılım ile yeni sözleşme başlatılacaktır. Mevcut BES sözleşmeleri ayrı olarak devam edecektir.

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler otomatik katılım kapsamındaki BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Çalışanlar emeklilik hakkını nasıl elde eder?

Otomatik katılım sisteminde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.

Emeklilik hakkını kullanan çalışanlar hangi teşviklerden faydalanır?

Emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar, aşağıdaki teşviklerden tamamen faydalanır:

 • Düzenli olarak hesabına ödenen %25 oranındaki devlet katkısı
 • 1.000 TL tutarındaki sisteme giriş esnasında verilen devlet katkısı
Çalışanlar birikimini nasıl alabilir?

Çalışanlar birikimini 3 yolla alabilir:

 • Toplu Para
 • Programlanmış Geri Ödeme: Kendi belirleyeceği tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve parasının tamamı sonlanıncaya kadar devam eder.
 • Yıllık Gelir Sigortası*: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde alır.

*Bu tercihi kullanan çalışan, birikiminin %5'i kadar daha ek devlet katkısı teşvikinden faydalanabilir.

Bu metinde yer alan tüm sorular ve cevaplar 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu değiştiren 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın Sektöre sunduğu Yönetmelik Taslağı ve ilgili duyurular göz önünde alınarak hazırlanmıştır. İlgili Yönetmeliğin yayımı ile birlikte yayımlanan yönetmelik içeriğinde bu metinde verilen bilgilerden farklı usuller öngörülebilir.

Önceki Sonraki
SOSYAL MEDYADA BİZ
bes logo
SA
Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat