SIKÇA SORULAN SORULAR

Uygulama kapsamında AvivaSA Bireysel Emeklilik Planları hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, size ulaşalım!

Bireysel Müşteri Kurumsal MüşteriOtomatik katılım sistemi nedir, ne zaman yürürlüğe girecektir?

İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değişiklik yapan 6740 sayılı Kanun ile 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Otomatik Katılım sistemine hangi çalışanlar dahil olacaktır?
 • Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi
 • 45 yaşını doldurmamış (01.01.1972 ve sonrasında doğanlar)
 • Kamu (4c) ve özel sektör (4a) çalışanları ve çalışmaya yeni başlayanlar otomatik katılım sistemine dâhil olacaktır.
Otomatik Katılım sistemine hangi işverenler dahil olacaktır?
 • 1.1.2017 itibarıyla 4a kapsamındaki çalışanların bağlı bulunduğu işyeri büyüklüğü göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulu Kararı ile sisteme dâhil edilecektir.
 • Yıllar itibarıyla çalışan sayısı koşulunun kademeli olarak aşağıya indirileceği, giriş şartı için çalışan sayısının her takvim yılı başı itibarıyla kontrol edileceği beklenmektedir.
 • Takvim yılı itibarıyla çalışan sayısı sınırı altında kalan işverenler kendileri için belirlenen sisteme giriş tarihinden önce sisteme girememeleri beklenmektedir.
 • 4c kapsamındaki tüm çalışanlar uygulamaya dâhildir.
 • Tüm kamu idarelerinin 1.1.2017 tarihi itibarıyla çalışan sayısına bakılmaksızın kapsamda olacağı beklenmektedir,
 • 4b kapsamındaki çalışanlar (örneğin serbest çalışanlar, eski bağ-kurlular vs. gibi) 1.1.2017 itibarıyla sisteme dâhil değildir.
Otomatik katılım kapsamına dahil olan bir işyerinde çalışan sayısının, işyerinin kapsam dışında kalacak şekilde azalması durumunda ne olur?

Bir defa kapsama alınan işyerinin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen değişiklikler dikkate alınmaz. (Örneğin otomatik katılım sisteminin 100 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde uygulanacağı varsayımında 01.01.2017 tarihinde 255 çalışanı olan bir işverenin, 2 ay sonra çalışan sayısı 99'a düşerse, bu işveren otomatik katılım sisteminde kalmaya devam edecektir)

İşverenler otomatik katılım sistemine dahil olup olmadıklarını belirlemek amacıyla çalışan sayısını nasıl hesaplamalıdır?

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ilgili işverene bağlı tüm çalışan sayısı dikkate alınır.

Şirketler topluluğu veya holding niteliğinde olan yapıların tek bir çatı altında Otomatik Katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Otomatik katılım kapsamında her bir işveren için vergi kimlik kartı bazındaki çalışan sayısının dikkate alınması beklenmektedir.

İçinde aynı veya farklı lokasyonlarda birden fazla işyeri barındıran işverenler Otomatik Katılım kapsamında değerlendirilecek mi?

Birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur ve tek bir çatı altında otomatik katılıma dahil edilir.

İşverenin yükümlülükleri nelerdir?

a. Emeklilik şirketinin seçimi
Otomatik katılım sistemine dahil olan her işveren, çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür. Şirket seçiminde, hizmet kalitesi, kesinti ve diğer hususlar göz önünde bulundurarak tercihte bulunulmalıdır.

b. Fonların Seçimi
İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışanın fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

c. Katkı payının ödenmesi
İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın ve emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3'ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, maaş ödemesini takip eden ilk iş günü emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.
Ayrıca, çalışanların sisteme dâhil olması için, Kanun kapsamındaki gerekli tüm bilgileri derleyerek şirkete bildirmek, ve aylık olarak bu datayı şirkete iletmekle yükümlüdür.

d. Devir İmkanı
İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

e. Bilgilendirme
Çalışanların sisteme dâhil oluğuna ilişkin bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür.

İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

a. İşverenin bu yükümlülüklere ve otomatik katılım kapsamında yürürlüğe konacak mevzuata uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanır.

b. İşveren katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç aktarması veya aktarmaması durumunda, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

Otomatik katılımda sisteme dahil olmak üzere işverenler tarafından hangi formlar doldurulacak?

İşverenle emeklilik şirketi arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme/protokol imzalanacaktır.

Otomatik katılımda sisteme dahil etmek üzere işverenler çalışanlarından hangi formları doldurmalarını/imzalamalarını isteyecektir?

İşverenler çalışanlarından herhangi bir form ve imza almayacaktır.

Otomatik katılım kapsamında işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz

İşveren çalışanı adına katkı payı ödemesi yapabilir mi?

İşveren otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Diğer taraftan, işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilir.

İşveren çalışana fayda sunmak amacıyla, otomatik katılım sistemi kapsamında ödenecek katkı paylarını çalışan ücretinden kesmek yerine kendisi ödeyebilir mi?

Hayır. Bu şekilde ödeme yapmak isteyen işveren İGES kapsamına dahil olmak zorundadır. Ayrıca işveren, çalışanı herhalükarda otomatik katılım sistemine dahil etmekle yükümlüdür.

İşverenler emeklilik şirketini değiştirebilir mi?

İşveren Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dâhilinde emeklilik şirketi değişikliği yapabilir.

Çalışanın, birden fazla işverenle çalışması durumunda her bir işveren altında otomatik katılım sistemine dahil olacak mıdır?

Çalışanın, otomatik katılım kapsamında yer alan her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Çalışanlar, otomatik katılım sistemine giriş esnasında herhangi bir fon tercihinde bulunmazsa katkı payları hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Sistemin devamındaki fon yapısı nasıl olacaktır?

Çalışanlar tarafından faizli veya faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumunda, işverenin emeklilik şirketine daha önceden çalışanları adına bildirdiği fon tercihi geçerli olacaktır. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık cayma süresi boyunca faizli/faizsiz geçiş fonlarında değerlendirilir. Akabinde ise birikimler faizli/faizsiz standart fonlara yönlendirilir. Standart fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla risk profili anketi sunulur. Katkı payları ve birikim katılımcı tercihi doğrultusunda sunulan farklı risk profilindeki fonlar/fon grupları aracılığı ile yatırıma yönlendirilir.

Çalışanın fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

Mevcut işyerinde SGK'dan emekli ve 45 yaşın altında çalışan varsa otomatik katılım ile sisteme dahil edilecek midir?

Evet dahil edilecektir.

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (Maaşın %25'i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamında mevzuatta belirlenenin oranın üzerinde bir oranda katkı pay kesilmesini talep edebilir mi?

Evet, talep edebilirler.

Otomatik katılım sözleşmeleri kapsamında çalışanlar ek katkı payı ödemesi yapabilirler mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında ek katkı payı ödemesi yapılamaz.

Katkı payı neye göre hesap edilecektir?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği referans alınarak hesaplanacaktır.

Çalışan işsiz kaldığında otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır.

Çalışan işten ayrılırsa bildirimleri kime yapacaktır?

Çalışanın işten ayrılması durumunda, tüm işlemlerini doğrudan emeklilik şirketi ile gerçekleştirecektir.

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı varsa nasıl bir yöntem izlenecektir?

Çalışan, işyeri değişince yeni işyerinin anlaşmalı olduğu emeklilik şirketindeki plana, birikim transferi ya da plan değişikliği ile geçiş yapar.

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı yoksa mevcut emeklilik planına devam edebilir mi?

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işvereninde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise, mevcut emeklilik planına kendisi devam edebilir. Bu durumda otomatik katılım sözleşmesinin olduğu emeklilik şirketine ödemeleri kendisi yapar (kredi kartı, banka hesabı vs kanalıyla).

Otomatik katılım dışında, bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mıdır?

Evet, otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edebilir mi?

Hayır, otomatik katılım ile yeni sözleşme başlatılacaktır. Mevcut BES sözleşmeleri ayrı olarak devam edecektir.

İşverenin iflası durumunda çalışanın katkı payı ödemeleri nasıl takip edilir?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.

Otomatik katılım kapsamında çalışandan sisteme girişte, sistemde kaldığı sürece ve sistemden çıkışta hangi ücretler alınır?

Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan sisteme girerken giriş aidatı, sistemden ayrılma durumunda ise herhangi bir ertelenmiş aidat ya da ücret ödemesi alınamaz. Sistemde bulunduğu sürece çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz.

Otomatik katılım kapsamı dışında BES sözleşmesi olan bir katılımcı için uygulanan devlet katkısı limiti bu sözleşmeler için de geçerli olacak mıdır? Yoksa otomatik katılım için devlet katkısı üst sınırı ayrıca mı belirlenmektedir?

Otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkısı üst sınırı BES sözleşmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır. Örneğin, 2016 yılı için otomatik katılım kapsamı dışındaki sözleşmesi için azami 4.941 TL devlet katkısı hesaplanırken, otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi için ayrıca azami 4.941 TL devlet katkısı hesap edilir.

Çalışanlara devlet tarafından verilecek ek katkılar nelerdir?
 • Çalışanın ödediği katkı payının %25'i oranında devlet katkısı (2016 yılı için azami devlet katkısı 4,941TL'dir)
 • 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı
 • Emeklilik döneminde birikimini yıllık gelir sigortası olarak almayı tercih eden çalışanlara ise ek %5 devlet katkısı
Otomatik katılım kapsamında sunulacak devlet katkılarına hak ediş süresi bulunmakta mıdır?

%25 oranındaki devlet katkısı teşviki ile 1.000 TL'lik ek devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Sistemde tamamlanan yıl sayısı Devlet katkısı hak ediş oranı
3 yıla kadar %0
3 yıldan 6 yıla kadar %15
6 yıldan 10 yıla kadar %35
10 yıl ve daha fazla –(Emeklilik Öncesi ) %60
Emeklilik Dönemi, vefat, maluliyet %100
Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler otomatik katılım kapsamındaki BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Çalışanlar emeklilik hakkını nasıl elde eder?

Otomatik katılım sisteminde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.

Emeklilik hakkını kullanan çalışanlar hangi teşviklerden faydalanır?

Emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar, aşağıdaki teşviklerden tamamen faydalanır:

 • Düzenli olarak hesabına ödenen %25 oranındaki devlet katkısı
 • 1.000 TL tutarındaki sisteme giriş esnasında verilen devlet katkısı
Çalışanlar birikimini nasıl alabilir?

Çalışanlar birikimini 3 yolla alabilir:

 • Toplu Para
 • Programlanmış Geri Ödeme: Kendi belirleyeceği tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve parasının tamamı sonlanıncaya kadar devam eder.
 • Yıllık Gelir Sigortası*: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde alır.

*Bu tercihi kullanan çalışan, birikiminin %5'i kadar daha ek devlet katkısı teşvikinden faydalanabilir.

Bu metinde yer alan tüm sorular ve cevaplar 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu değiştiren 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın Sektöre sunduğu Yönetmelik Taslağı ve ilgili duyurular göz önünde alınarak hazırlanmıştır. İlgili Yönetmeliğin yayımı ile birlikte yayımlanan yönetmelik içeriğinde bu metinde verilen bilgilerden farklı usuller öngörülebilir.

Önceki Sonraki
SOSYAL MEDYADA BİZ
bes logo
SA
Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat