Methods of Evaluation and Reporting

Methods of Evaluation and Reporting

Since 2001, AvivaSA has prepared and shared its detailed CSR report at the end of every year on relevant domestic and foreign platforms, uating the previous year and sharing the planning for the next year.

The AvivaSA CSR Report

The CSR Report, examining the status of achievement of the previous year's targets and including plans for the next year, consists of 7 main sections:

 • Business Ethics
 • Society
 • The Environment
 • Our Employees
 • Our Customers
 • Our Suppliers
 • External Relations

Energy and water expenditures

Independent of the CSR Report, AvivaSA prepares a separate report measuring its impact on the environment at periods of 3 and 6 months. This report, communicated to Aviva plc, consists of 3 main sections:

Natural gas

 • Natural gas
 • Electricity
 • Water

Travel and transport expenditures

 • Use of fuel and the rate of carbon dioxide arising from use of fuel
 • Energy consumption due to travel

Wastes

 • Waste paper (paper, cardboard, paper mugs)
 • Organic waste (food waste)
 • IIT wastes (cartridges etc.)
 • Other (glass, fluorescents, batteries)

The AvivaSA Global Compact Report

All member companies of the Global Compact must present a report named "COP: Communication On Progress" in which they describe the activities carried out by them in connection with the Global Compact principles. AvivaSA communicates this report to the United Nations at the end of every year.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat