Indemnity Documents

Indemnity Documents

Documents Which Are Requested With Respect to the Involuntary Unemployment Indemnity Claims

Prior to each monthly payment

Documents Which Are Requested With Respect to the Indemnity Claims Due to Temporary Incapacity to Work In Consequence of Accidents and Diseases

Prior to each monthly payment

Documents Which Are Requested With Respect to the Hospital Daily Indemnity Claims In Consequence of Accidents and Diseases

Prior to each monthly payment

Documents Which Are Requested With Respect to the Life Insurance Death Indemnity Claims

*** In necessary cases, the original copies of the documents or the document copies which are certified by the institution issuing the document may be requested.

Annex : Life Insurance Death Statement Form and the Payment Information Form
For information: Customer Support Center (444 11 11)
Note : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş may request additional documents when necessary.

Life Insurance Death Statement Form

Documents Which Are Requested With Respect to the Life/Personal Accident Insurance Disability Indemnity Claims

*** In order for your request to be put into operation, please send the signed original copy of the below stated form along with the above mentioned documents to the address of our General Directorate by mail.

Annex : Life/Accident Insurance Disability Indemnity Request Form
For information: Customer Support Center (444 11 11)
Note : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş may request additional documents when necessary.

Life/Accident Insurance Disability Indemnity Request Form

Documents Which Are Requested With Respect to the Life Insurance Hazardous Disease Indemnity Claims

*** In order for your request to be put into operation, please send the signed original copy of the below stated form along with the above mentioned documents to the address of our General Directorate by mail.

Annex : Critical Health Risks/Hazardous Diseases Indemnity Claim Form
For information: Customer Support Center (444 11 11)
Note : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş may request additional documents when necessary.

CSR Hazardous Diseases Indemnity Claim Form

MS Medical Information Form

Cancer Information Form

Heart Attack Medical Information Form

Coronary Artery Bypass Information Form

Renal Impairment Medical Information Form

Documents Which Are Requested With Respect to the Treatment Expenses Indemnity Claims

*** In order for your request to be put into operation, please send the signed original copy of the below stated form along with the above mentioned documents to the address of our General Directorate by mail.

Annex : Personal Accident Insurance Treatment Expenses In Consequence of Accidents Indemnity Claim Form
For information: Customer Support Center (444 11 11)
Note : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş may request additional documents when necessary.

Personal Accident Treatment Expenses Indemnity Claim Form

Documents Which Are Requested With Respect to the Personal Accident Insurance Death Indemnity Claims

*** In necessary cases, the original copies of the documents or the document copies which are certified by the institution issuing the document may be requested.

Annex : Personal Accident Insurance Death Statement Form
For information: Customer Support Center (444 11 11)
Note : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş may request additional documents when necessary.

Personal Accident Insurance Death Statement Form

Documents Which Are Requested With Respect to Exit From the Private Pension System Due to Death

*** In necessary cases, the original copies of the documents or the document copies which are certified by the institution issuing the document may be requested.

Annex : Form Regarding the Request of the Payment of the Savings of the Participant Due to His/Her Death
For information: Customer Support Center (444 11 11)
Note : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş may request additional documents when necessary.

Form Regarding the Request of the Payment of the Savings of the Participant Due to His/Her Death

Documents Which Are Requested With Respect to Exit From the Private Pension System Due to Disability

*** In necessary cases, the original copies of the documents or the document copies which are certified by the institution issuing the document may be requested.

Annex : Request Form With Respect to Exit From the Private Pension System by the Pension Plan Participants Due to Becoming Disabled Permanently/Disability
For information: Customer Support Center (444 11 11)
NNote : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş may request additional documents when necessary.

Request Form With Respect to Exit From the Private Pension System Due to Disability

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat