Credit Protection

Credit Protection

Your credit payments are now secure against the risks of death, disability and unemployment

Why Should I Choose Credit Protection Insurance?

All of us work to secure our lives and to lead a pleasant life. However, at times we might come across unpleasant surprises and go through some periods during which we cannot continue working.

Fortunately, now there is a life insurance for these kind of situations. It protects the life quality of Akbank customers that have taken Consumer Loan, Mortgage Loan or SME Loans from Akbank, and pays for your installments in case you are unemployed: Credit Protection.

Who can benefit?

Every customer that have taken Consumer, Mortgage or SME Loan between ages 18-70 can benefit from Credit Protection Insurance.

What are the features of Credit Protection Insurance?

Policy period: Policy period of Credit Protection Insurance matches your credit term.

Included coverage:
Death
Total and Permanent Disability Due to Accident or Ilness
Unemployment (Turning Rider)

Coverage amounts: Determined based on the amount of loan you will use.

Premium amount: Insurance premium is calculated based on your insurance initiation age, sex and the coverage amounts you choose.

How do I get insured?

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat