İptal

Sigortacı veya sigorta ettirenin sözleşmeye son vermesi durumudur. Sigortalının tehlikenin ağırlaşmamasını sağlamak, sigorta primlerini süresinde ödemek, esasa uygun olarak doğru beyan vermek gibi bazı yükümlülükleri vardır. Bu hususlar yerine getirilmediği takdirde sigortacı Ticaret Kanunu'nun 1297. maddesi gereğince bir ihtarname çekerek sigorta sözleşmesini sona erdireceğini bildirir ve yasal süre içinde sigortalı sözünü yerine getirmezse sigorta sözleşmesini bitirir.

Önceki Sonraki
SOSYAL MEDYADA BİZ
bes logo
SA
Euro.Message madebycat