##portlet_13##
Geri

FONLARIMIZ

Sizlere önerdiğimiz yatırım fonlarından sizin için uygun olanı seçip, değişen para piyasalarına göre birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
DÜŞÜK RİSK ORTA RİSK YÜKSEK RİSK

Kısa Vadeli TL Faiz Yatırımı

Kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Düşük oranda faiz riski taşıyarak enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar için uygundur.

 • AE1Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; tasarrufların enflasyona karşı korunması ve kısa vadeli faiz oranlarına paralel getiri sağlanmasıdır. Düşük risk düzeyinde, enflasyon paralelinde getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi, %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi,%15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

 • AVL İkinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; tasarrufların enflasyona karşı korunması ve kısa vadeli faiz oranlarına paralel getiri sağlanmasıdır. Düşük risk düzeyinde, enflasyon paralelinde getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi, %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi,%15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

 • AEG Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; tasarrufların enflasyona karşı korunması ve kısa vadeli faiz oranlarına paralel getiri sağlanmasıdır. Düşük risk düzeyinde, enflasyon paralelinde getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %35 BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi, %35 BIST- KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Orta ve Uzun Vadeli TL Faiz Yatırımı

Orta - uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Orta düzeyde faiz riski taşıyarak, orta-uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur.

 • AE2 Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırımları yaparak, birikimlerin enflasyona karşı korunması, enflasyonun üzerinde bir reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde, orta vadede, faize yatırım yaparak reel getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

 • AEK Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırımları yaparak, birikimlerin enflasyona karşı korunması, enflasyonun üzerinde bir reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde, orta vadede, faize yatırım yaparak reel getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

 • AVK Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırımları yaparak, birikimlerin enflasyona karşı korunması, enflasyonun üzerinde bir reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde, orta vadede, faize yatırım yaparak reel getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

 • AVO Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; orta-uzun vadeli özel sektör borçlanma araçlarına yatırımları yaparak, birikimlerin enflasyona karşı korunması, enflasyonun üzerinde bir reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde, orta vadede, faize yatırım yaparak reel getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %60 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %20 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BİST-KYD DİBS 182 Gün Endeksi

Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırımı

Orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına (yaklaşık %90-%100) ve hisse senetlerine (yaklaşık %0-%10) yatırım yapar. Oluşturulan dengeli portföy yapısı ile düşük düzeyde faiz ve hisse senedi riski taşıyarak, orta-uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur. Çeşitlendirilmiş ve dengeli portföy yapısı ile istikrarlı uzun vadeli getiri sağlamayı hedefler.

 • AEI Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; farklı yatırım araçlarına dengeli (çeşitlendirilmiş) yatırım yaparak, orta-uzun vadede fon getirisinin istikrarlı bir seviyeye taşınması ve enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde hisse senedi, döviz ve faiz enstrümanlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için uygundur. Bireysel emeklilik sistemi devlet katkısının yönlendirildiği fondur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %5 BIST 100 GETİRİ + %85 BIST-KYD DİBS Uzun + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

 • AVN Standart Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; farklı yatırım araçlarına dengeli (çeşitlendirilmiş) yatırım yaparak, orta-uzun vadede fon getirisinin istikrarlı bir seviyeye taşınması ve enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde hisse senedi, döviz ve faiz enstrümanlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %60 BIST- KYD DİBS Tüm - %10 BIST 100 Getiri - %20 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL- %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli TL Yatırımı (Faizsiz)

Portföy stratejisine bağlı kalmak kaydıyla kısa, orta ve uzun vadeli yatırım hedefi ile faizsiz borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine ve Katılım Endeksi hisse senetlerine yatırım yapar. Orta-uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur. Hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

 • FYN AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Faizsiz)
  FON AMACI

  Hedef; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen faizsiz borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetleri, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmeleri gibi diğer faizsiz ürünlere ve katılım hesaplarına yatırım yaparak, faizsiz getiri hedefi ile davranan katılımcılara enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamaktır. Ayrıca, fonun asgari %10’u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan ortaklık paylarına yatırılmaktadır. Faizsiz getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

 • FYL AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Faizsiz)
  FON AMACI

  Hedef; Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Faizsiz getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi+%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi+%5 Katılım 50 Getiri Endeksi

Otomatik Katılım Fonları

Otomatik Katılım Sistemi çerçevesinde dahil olan katılımcıların birikimlerinin değerlendirildiği fonlardır.

 • AVJ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; faizsiz yatırım araçlarına yatırım yaparak kar payı elde edilmesidir.Otomatik Katılım Sistemi çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak, iki aylık cayma süresinde ve sözleşme başlangıç döneminde katılımcı birikimlerinin değerlendirildiği fon olup, faizsiz getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

 • AHJ Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; tasarrufların enflasyona karşı korunması ve kısa vadeli faiz oranlarına paralel getiri sağlanmasıdır. Otomatik Katılım Sistemi çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak, iki aylık cayma süresinde ve sözleşme başlangıç döneminde katılımcı birikimlerinin değerlendirildiği fon olup, kısa vadeli faiz enstrümanlarına yatırım yaparak enflasyona karşı korunmayı ve makul bir reel getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %60 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi + %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %20 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

 • VVM OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, düşük risk düzeyinde, istikrarlı reel getiri performansı hedefiyle hareket etmektir.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1

HEMEN BAŞVUR

Hisse Senedi ve TL Faiz Yatırım

Orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına (yaklaşık %60-%70) ve hisse senetlerine (yaklaşık %20-%30) ve döviz cinsinden fiyatlanan enstrümanlara (%0-%10) yatırım yapar. Oluşturulan dengeli portföy yapısı ile orta-yüksek düzeyde faiz ve hisse senedi riski taşıyarak, orta-uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur. Çeşitlendirilmiş ve dengeli portföy yapısı ile istikrarlı uzun vadeli getiri sağlamayı hedefler.

 • AE3 Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; farklı yatırım araçlarına dengeli (çeşitlendirilmiş) yatırım yaparak, orta-uzun vadede fon getirisinin istikrarlı bir seviyeye taşınması ve enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde hisse senedi, döviz ve faiz enstrümanlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %30 BIST 100 GETİRİ + %40 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %15 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL)

 • AVD Karma Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; farklı yatırım araçlarına dengeli (çeşitlendirilmiş) yatırım yaparak, orta-uzun vadede fon getirisinin istikrarlı bir seviyeye taşınması ve enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde hisse senedi, döviz ve faiz enstrümanlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %30 BIST 100 GETİRİ + %55 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

 • AVE Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; farklı yatırım araçlarına dengeli (çeşitlendirilmiş) yatırım yaparak, orta-uzun vadede fon getirisinin istikrarlı bir seviyeye taşınması ve enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde hisse senedi, döviz ve faiz enstrümanlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %45 BIST 100 GETİRİ + %40 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL)

 • AVY Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; farklı yatırım araçlarına dengeli (çeşitlendirilmiş) yatırım yaparak, orta-uzun vadede fon getirisinin istikrarlı bir seviyeye taşınması ve enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde hisse senedi, döviz ve faiz enstrümanlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %30 BIST 100 GETİRİ + %55 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

 • AVP AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; farklı yatırım araçlarına dengeli (çeşitlendirilmiş) yatırım yaparak, orta-uzun vadede fon getirisinin istikrarlı bir seviyeye taşınması ve enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanmasıdır. Orta risk düzeyinde hisse senedi, döviz ve faiz enstrümanlarına dengeli yatırım yapmak isteyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %15 BIST 100 GETİRİ + %55 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL)

Yabancı Para Cinsinden Faiz Yatırımı

Döviz cinsi veya dövize endeksli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Orta-uzun vadeli bakış açısıyla, döviz kurlarında yaşanan yükseliş paralelinde getiri ve döviz cinsinden faiz geliri sağlar. Döviz ağırlıklı yatırımı tercih eden katılımcılar için uygundur.

 • AVG AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; döviz cinsi veya dövize endeksli devlet borçlanma araçlarına yatırım yaparak, Orta-uzun vadeli bakış açısıyla, döviz kurlarında yaşanan yükseliş paralelinde getiri ve döviz cinsinden faiz geliri sağlanmasıdır. Döviz ağırlıklı yatırımı tercih eden katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %60 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %25 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL)

 • AVB AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; döviz cinsi veya dövize endeksli devlet borçlanma araçlarına yatırım yaparak, Orta-uzun vadeli bakış açısıyla, döviz kurlarında yaşanan yükseliş paralelinde getiri ve döviz cinsinden faiz geliri sağlanmasıdır. Döviz ağırlıklı yatırımı tercih eden katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %65 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %10 BIST-KYD Kamu Eurobond

 • AVU İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; gelişmiş ülkelerin (yabancı) borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak, orta-uzun vadeli bakış açısıyla, bu enstrümanların döviz cinsinden reel getirisinin fon reel getirisine dönüştürülmesidir. Yabancı menkul kıymetlere yatırımı tercih eden ve ülke riski almak istemeyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %45 Bloomberg Barclays E- Serisi US Treasury 5-7 Yıllık Endeks, %30 BİST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi (TL), %10 BİST-KYD DİBS 182 Gün Endeksi, %10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi ve %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Otomatik Katılım Fonları

Otomatik Katılım Sistemi çerçevesinde dahil olan katılımcıların birikimlerinin değerlendirildiği fonlardır.

 • VVU OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2

 • VVE OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5

 • VVD OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2

 • AAJ OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Fon, portföyünün asgari % 50'sini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına, %10'unu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş Şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5

 • AYJ OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Fon portföyünün tamamı, faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları dahil edilir

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  BIST – KYD 1 aylık Kar Payı Endeksi + %1.5

HEMEN BAŞVUR

Yabancı Para, Hisse Senedi, Emtia Yatırımı

Hisse senedi, döviz cinsi varlıklar ve kıymetli madenler gibi yüksek risk düzeyinde enstrümanlara yatırım yapar. Her fon hedeflediği yatırım ensrümanına odaklanır ve ağırlıklı olarak söz konusu enstrümana yatırımlarını yönlendirir. Yüksek düzeyde risk taşıyarak, uzun vadeli dönemde enflasyonun üzerinde sermaye kazancı sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur.

 • AE4 Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; gelişmiş ülkelerin (yabancı) hisse senetlerine ve borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak, orta-uzun vadeli bakış açısıyla, bu enstrümanların döviz cinsinden reel getirisinin fon reel getirisine dönüştürülmesidir. Yabancı menkul kıymetlere yatırımı tercih eden ve ülke riski almak istemeyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %25 BIST-KYD DİBS Tüm + %20 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat EUR (TL) + %20 GETIRI_US S&P 500 + %25 GETIRI_EUROSTOXX 600

 • AVR AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. B.R.IC. Ülkeleri Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; gelişmekte olan ülkelerin (yabancı-BRIC) hisse senetlerine yatırım yaparak, orta-uzun vadeli bakış açısıyla, bu enstrümanların döviz cinsinden reel getirisinin fon reel getirisine dönüştürülmesidir. Yabancı menkul kıymetlere yatırımı tercih eden ve ülke riski almak istemeyen katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %22.5 GETIRI_BOVESPA + %22.5 GETIRI_MICEX + %22.5 GETIRI_SENSEX + %22.5 GETIRI_HANGSENG

 • AEL Altın Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; TL cinsinden altın fiyatlarındaki değişim paralelinde getiri sağlanmasıdır. Altın ağırlıklı yatırımı tercih eden katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %100 KYD Altın Fiyat Endeksi Kapanış

 • AEH Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; Türk hisse senedi piyasasına paralel getirinin sağlanması ve hisse senedi yatırımları ile sermaye kazancı elde edilmesidir. Türk hisse senedi ağırlıklı yatırımı tercih eden katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

 • AVH Temmettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Hedef; Türk hisse senedi piyasasına paralel getirinin sağlanması ve hisse senedi yatırımları ile sermaye kazancı elde edilmesidir. Türk hisse senedi ağırlıklı yatırımı tercih eden katılımcılar için uygundur.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %80 BIST TEMETTÜ GETİRİ + %10 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

 • AEB AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
  FON AMACI

  Fon portföyünün minimum %80'i devamlı olarak ortaklık payı yatırımlarına yatırılır.Fon, ortaklık payı piyasasının iyi bir göstergesi olan BİST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken hem sermaye kazancı hem de temettü getirisi elde etmeyi amaçlar. Orta-uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel ortalık payı piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.

  HEDEF VARLIK DAĞILIMI

  %90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Otomatik Katılım Fonları

Otomatik Katılım Sistemi çerçevesinde dahil olan katılımcıların birikimlerinin değerlendirildiği fonlardır.

HEMEN BAŞVUR

Fonlarımıza ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki kamuyu sürekli bilgilendirme formlarından ulaşabilirsiniz.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

Sayfa Başına Dön