Group Individual Accident Insurance

Group Individual Accident Insurance

Group Individual Accident Insurance is a type of insurance that secures the employees of your company against possible risks from accidents during their employment. It also covers health care expenses which may result from an accident.

Benefits Offered under Group Individual Accident Insurance

Accidental Death Benefit

This is an individual accident insurance benefit provided in the event of the insured person's death as the result of an accident.

Accidental Disability Benefit

This is a benefit paid to the insured person in the event that he/she becomes permanently and completely disabled as the result of any accident during the policy term and within the conditions stated in the policy. In the event of permanent partial disability, the compensation to be paid will be calculated by multiplying the insurance value by the percentage of disability.

Accidental Treatment Expenses Benefit

This is a benefit designed to cover medical treatment expenses that may result from any accident. It also covers all reasonable and usual expenses of hospital and non-hospital treatment within the limits of cover and against invoices.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de " Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir " hükmü yer almaktadır.

Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi 'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat